Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Christina Koster

Een hollands meisje in een Zwitsers dorp, druk 1, 23 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Fietje, het dochtertje van een kapper uit Rotterdam, moet voor haar gezondheid naar Zwitserland. Moeder brengt haar kindje weg. Fietje wordt in Zwitserland goed verpleegd en als het Pinksteren is, komt ze weer hersteld in het ouderlijk huis terug. Algemeene op- of aanmerkingen: Een prachtig boekje. Wat echt wordt de moeilijke taak van moeder geteekend, als deze haar kindje moet wegbrengen, toch niet sentimenteel. Taal en stijl zijn keurig! Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
H. Christina Koster

Een hollands meisje in een Zwitsers dorp, druk 1, 23 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. De kleine belevenissen van Fietje, het Rotterdamsche meisje, dat voor herstel van gezondheid naar Zwitserland moet, worden hier aan de kleuters in eenvoudige woorden, afgedeeld door streepjes, gerapporteerd. Zelfs de brieven ontbreken niet. Vóór Kerstfeest gaat Fietje er heen en met Pinksteren komt ze terug, heelemaal beter. Met het kinderlijk dankgebedje van Vader, wegens den behouden terugkeer, eindigt dit eenvoudig verhaaltje. Hier is de echt Christelijke geest, niet vluchtig en niet als dun vernis, maar als het essentieele element. Ook niet overdreven en gechargeerd, maar natuurlijk en als vanzelfsprekend. Zeer geslaagd. De plaatjes en hoofdstukversieringen zijn heel goed. We bevelen dit boekje, dat eens „iets anders" is, hartelijk aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

H. Christina Koster

Een hollands meisje in een Zwitsers dorp, druk 2, 23 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. De kleine belevenissen van Fietje, het Rotterdamsche meisje, dat voor herstel van gezondheid naar Zwitserland moet, worden hier aan de kleuters in eenvoudige woorden, afgedeeld door streepjes, gerapporteerd. Zelfs de brieven ontbreken niet. Vóór Kerstfeest gaat Pietje er heen en met Pinksteren komt ze terug, heelemaal beter. Met het kinderlijk dankgebedje van Vader, wegens den behouden terugkeer, eindigt dit eenvoudig verhaaltje. Hier is de echt Christelijke geest, niet vluchtig en niet als dun vernis, maar als het essentieele element. Ook niet overdreven en gechargeerd, maar natuurlijk en als vanzelfsprekend. Zeer geslaagd. De plaatjes en hoofdstukversieringen zijn heel goed. We bevelen dit boekje, dat eens „iets anders" is, hartelijk aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

H. Christina Koster

Een hollands meisje in een Zwitsers dorp, druk 3, 23 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. De kleine belevenissen van Fietje, het Rotterdamse meisje, dat voor herstel van gezondheid naar Zwitserland moet, worden hier aan de kleuters in eenvoudige woorden, afgedeeld door streepjes, gerapporteerd. Zelfs de brieven ontbreken niet. Vóór Kerstfeest gaat Fietje er heen en met Pinksteren komt ze terug, helemaal beter. Met het kinderlijk dankgebedje van Vader, wegens de behouden terugkeer, eindigt dit eenvoudig verhaaltje. Hier is de echt Christelijke geest, niet vluchtig en niet als dun vernis, maar als het essentiele element. Ook niet overdreven en gechargeerd, maar natuurlijk en als vanzelfsprekend. Zeer geslaagd. De plaatjes en hoofdstukversieringen zijn heel goed. We bevelen dit boekje, dat eens „iets anders" is, hartelijk aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

H. Christina Koster

Een hollands meisje in een Zwitsers dorp, druk 3, 23 blz.
Prijs f 0,25; slappe omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Pietje, het dochtertje van een kapper uit Rotterdam, moet voor haar gezondheid naar Zwitserland. Moeder brengt haar kindje weg. Fietje wordt in Zwitserland goed verpleegd en als het Pinksteren is, komt ze weer hersteld in het ouderlijk huis terug.
Conclusie: Een prachtig boekje. Wat echt wordt de moeilijke taak van moeder getekend, als deze haar kindje moet wegbrengen, doch niet sentimenteel. Taal en stijl zijn keurig!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
H. Christina Koster

Een hollands meisje in een Zwitsers dorp, druk 4, 23 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; meisjesboek, leeftijd ± 6-7 jaar.
Inhoud: Een Hollands meisje moet voor haar gezondheid naar Zwitserland. Hersteld komt ze tegen Pinksteren weer thuis.
Conclusie: Het boekje is in lettergrepen verdeeld. Ook daarom juist geschikt voor de "kleintjes". Dit boekje is van bijzonder goed gehalte, daarom:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
H. Christina Koster

Een hollands meisje in een Zwitsers dorp, druk 5, 23 blz.
Koster prijs f 0.35; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Fietje moet voor herstel van haar gezondheid naar Zwitserland. Een vriendelijke mijnheer, wiens dochtertje gestorven is, neemt de kosten op zich. Moeder en vader en Fietje schrijven elkaar wederkerig brieven. In Zwitserland viert Fietje Kerstfeest en een Hollandse dame komt vertellen. Fietje keert hersteld terug. Strekking: De Heere Jezus is voor kinderen uit alle landen gekomen. Hij zorgt voor ons, ook als we niet thuis kunnen zijn.
Conclusie: Weinig handeling, te veel gesprek. Toch wel bruikbaar voor uitdeling, hoewel een 5e druk wel een beetje verbaast. Op kinderlijke wijze wordt het leven in een sanatorium in Zwitserland getekend.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
H. Christina Koster

Een hollands meisje in een Zwitsers dorp, druk 6, 23 blz.
prijs in slappe omslag 35 cent; meisjesboek.
Inhoud: Een Hollands meisje moet voor herstel van gezondheid naar een Zwitsers sanatorium. Daar weet ze zich wonderlijk goed aan te passen, hoewel ze haar moedertaal weinig hoort spreken. In het sanatorium viert ze Kerstfeest. In de Pinkstervakantie komt ze thuis. Strekking: Het Evangelie is voor alle volken.
Conclusie: Een aardig verhaal. De stijl is hier en daar wat zwak. Toch kan het als kerstboekje nog wel gebruikt worden.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
H. Christina Koster

Een hollands meisje in een Zwitsers dorp, druk 7, 23 blz.
Koster prijs f 0,55 in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Kleine Fietje moet voor haar gezondheid gaan kuren in Zwitserland. Dat kost veel geld, maar dat wordt betaald door een rijke heer, die zelf een dochtertje heeft verloren. Gelukkig kan Fietje met de Pinkstervakantie weer genezen naar Holland terugkeren. Strekking: Op vlotte en kinderlijke manier wordt verteld hoe ernstig en liefdevol voor een ziek meisje wordt gezorgd, zowel lichamelijk als geestelijk. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een echt sympathiek kinderboekje, dat speciaal voor zieke kinderen veel zal betekenen. Het is vlot geschreven en vooral de brieven, die gewisseld worden, zijn eenvoudig en echt.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.