Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronS.M. van der Galiën

Dorp op stelten, druk 1, 120 blz.
met zw/w. tekeningen geïllustreerd, geschikt voor jongens vanaf 11 jaar. Prijs f 11,90.
Inhoud: Het verhaal speelt zich in oorlogstijd af. De hoofdpersoon is Wouter. Zijn vader zit in het verzet en ook Wouter wordt er in betrokken. 's Avonds gooit hij een landwachter - per ongeluk - tegen zijn neus, dat geeft opschudding. Zijn vader moet mensen wegbrengen. Daarbij moeten ze een drietal Duitsers overvallen, op een stille landweg. Weer staat het dorp op stelten. Wouter en z'n vrienden worden bij een molen voor vijanden aangezien en er wordt op hen geschoten, alles gaat goed. Er worden onderduikers vervoerd, waaronder Hank, een piloot, waarmee Wouter nog lange tijd praat. Tenslotte doet Wouter dienst als koerier, die onderduikers, Joden en helpers bericht doet, dat het dorp (Wouddorp) omsingeld is door Duitsers, en dat alles grondig wordt nagezocht. Niet één onderduiker wordt gevonden, ondanks het sterke vermoeden dat er meerderen zijn.
Conclusie: Het boek is met veel vaart, maar "warrelig" geschreven. Door de nogal moeilijke zinconstructies en door het gebruik van lang niet bij ieder bekende woorden is het boek voor kinderen niet makkelijk te lezen. De Amerikaanse piloot heeft een vooruitziende blik, want hij weet midden '44 al te melden dat de Russen eigenlijk de vijanden zijn, hij zegt: "Redt Nederland van de laarzen van de Duitsers. En van de Russen." M.i. wordt wat gemakkelijk over de miljoenen slachtoffers die de Russen telden, voorbijgegaan. Het christelijk element komt voor in dit boek, niet opgelegd.
Eindoordeel: Matig aanbevolen G.ten B.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.