Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De smokkelaars , druk 7
gecartonneerd; prijs f 5,90; jongensboek 11-14 jaar.
Inhoud: Tijdens de Napoleontische tijd was alle handel met Engeland verboden. In de buurt van Oostmahorn drijft een actieve groep onder leiding van Lieuwe Botes een uitgebreide smokkelhandel in thee en tabak op Engeland. De Franse bezetters onder leiding van de rechtschapen luitenant Robesville proberen deze groep in handen te krijgen, geholpen door spionnen, o.a. Jelle Piebes. De luitenant vat zelfs liefde op voor Anna, de dochter van Lubbert Klazes, die zelf tot de smokkelaars behoort. Van een huwelijk kan vooralsnog niets komen.
Conclusie: Van begin tot eind een spannend boek. Goed geschreven. Onze jongens zullen er van genieten, Godsdienstig verantwoord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.