Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronPiet Terlouw

Een sigaar voor ouwe Geurt, druk 1, 55 blz.
prijs f 0,60; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Cor en Wim gaan bramen plukken in de boomgaard van Ouwe Geurt. Deze ontdekt hen en wil Wim een pak slaag geven. Wim belooft in zijn angst een sigaar, wanneer hij geen afstraffing krijgt. Tweemaal weet Wim een sigaar te bemachtigen. De eerste keer breekt de sigaar en de tweede maal wordt deze doornat. Wim wordt ziek en vertelt alles aan zijn ouders. Dan gaan vader en Wim naar Ouwe Geurt en brengen hem een doosje sigaren. Moeder Jansje krijgt een zak koekjes.
Conclusie: Een vlot geschreven, aardig boekje. De strekking had beter uitgebeeld moeten worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
Piet Terlouw

Een sigaar voor ouwe Geurt, druk 2, 55 blz.
prijs f 0,70; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Twee vriendjes gaan bramen plukken in de boomgaard van Ouwe Geurt. Deze betrapt hen en Wim valt hem in handen. In zijn angst belooft Wim Geurt een sigaar. Om deze belofte te kunnen vervullen steelt hij eerst een sigaar uit vaders kistje, maar die gaat in zijn broekzak stuk. Dan vindt hij een kwartje, doch de daarvoor gekochte sigaar wordt in een plensbui doornat. Wim wordt ziek en bekent alles aan zijn ouders. Met vader samen brengt hij op Kerstdag Ouwe Geurt een doosje sigaren. Strekking: Verkeerde dingen doen heeft nare gevolgen, en brengt onrust in het hart. Maar bij de Heere Jezus is vergeving.
Conclusie: Voorzover mij bekend is het plukken van bramen, die aan slootkanten en onder heggen groeien, geoorloofd. Dat is iets vreemds in dit boekje. Ook de belofte van een sigaar doet gezocht en wonderlijk aan. Vanwege de goede strekking evenwel:
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
Piet Terlouw

Een sigaar voor ouwe Geurt, druk 3, 55 blz.
prijs f 1,25 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Twee jongens stelen bramen en worden ontdekt. Eén wordt gegrepen en belooft oude Geurt een sigaar als hij hem niet slaat. Geurt vindt dit goed. Wim weet niet aan een sigaar te komen, steelt er een bij z'n vader, die breekt. Vindt een kwartje en koopt een sigaar, welke nat wordt. Wordt ziek. Met ijlen vertelt hij z'n angst. Bekent vader en moeder z'n kwaad en belijdt het ook aan God. Hij gaat met z'n vader naar Geurt en alles komt goed. Strekking: Zeer goed christelijk boekje, Hier wordt gesproken van zonde. Van kwaad tot erger. Na veel angst kinderlijk belijden. Vergeving van z'n ouders. Goed verteld, opvoedkundig in orde.
Conclusie: zeer goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.