Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Verschoor-van der Vlis

Een jongetje in de sneeuw, druk 1, 48 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Pautje gaat, in plaats dat hij z'n eerste rapport van de groote school direct naar huis krijgt, in de sneeuw spelen. Hij raakt verdwaald en wordt dan gevonden door een boer die hem in zijn bedstee stopt. Pautje's vader is erg ongerust geworden, dat z'n zoontje niet direct uit school thuis komt, gaat hem zoeken, vindt hem en brengt hem weer thuis. Maar de koude heeft Pautje geen goed gedaan, hij moet in bed blijven en vraagt den Heere om vergeving voor zijn ongehoorzaamheid en bidt of de Heere Jezus hem helpen wil voortaan altijd gehoorzaam te zijn. Algemeene op- of aanmerkingen: Een frisch boekje. Pautje leeft voor ons. De stijl is goed en lijkt veel op v.d. Hulst. Alleen komt 't Christelijke element wat achteraan. Ongetwijfeld zullen de kinderen het zeer graag lezen.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Een jongetje in de sneeuw, druk 2, 39 blz.
prijs f 0,50; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Paultje Donker krijgt zijn eerste rapport mee van school. Inplaats van direct naar huis te gaan blijft hij in de sneeuw spelen. Verliest het rapport en verdwaalt in de sneeuw. Na door een boer te zijn gevonden, komt hij tenslotte weer thuis. Strekking: Het laat de zonde en de gevolgen van ongehoorzaamheid zien.
Conclusie: Een aardig, een goed boekje.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.