Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronPiet Terlouw

Den Briel voor de Prins!, druk 1, 78 blz.
prijs gecartonneerd f 1,20; jongensboek.
Inhoud: Meindert Jacobsz. dient als kajuitsjongen aan boord van één der geuzenschepen, die de mond van de Maas opvoeren naar De Briel. Meindert helpt bij de verovering van de stad, na stilletjes van boord te zijn gesnapt. Hij helpt dapper mee en is ook getuige van de moedige daad van Rochus Meeuwesz., in wiens huis hij een gastvrij onderdak vindt. Strekking: Ons volk heeft veel geleden onder de Spaanse druk. God heeft, mede door de wonderlijke bevrijding van De Briel, gered uit grote nood. Die op God betrouwt, wordt niet beschaamd, ook al kan het leed soms dreigen. Gebruik soms van Heer.
Conclusie: De schrijver verstaat op benijdenswaardige wijze de kunst onze geschiedenis voor onze jongens te doen leven. Hij tekent op boeiende wijze een historiegetrouw beeld, omlijst door een fantasierijk, bijzonder aantrekkelijk verhaal,
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
Piet Terlouw

Den Briel voor de Prins!, druk 1, 78 blz.
6 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 9-13 j. Meindert de koksmaat is bij de inneming van Den Briel haantje de voorste. Hij is zonder dat iemand het wist van het schip gegaan. Als ze met de schepen in een noordwester storm naar Den Briel koersen, dan bidt Meindert geruisloos voor het behoud van alle schepelingen (blz. 12). De stad wordt op gemakkelijke wijze ingenomen, maar als de Spanjaarden het horen komen zij met een groot aantal soldaten om de stad te heroveren. Dank zij het kordate optreden van Rochus Meeuwsz. blijft de stad in handen van de Geuzen. Veel is er gebeden voor dit behoud. Historische verhalen zijn ons altijd welkom. En dit is een mooi stukje vaderlandse geschiedenis, en pakkend geschreven. Er komt op een aardige wijze tot uitdrukking, wat het geloof vermag. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961