Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.A. de Rover

Dirk de struikrooier, druk 1, 48 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ┬▒ 9-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De vader van Dirk is timmerman. Door werkloosheid is hij gedwongen naar ander werk om te zien. Om brandstof te bekomen gaat hij stompen rooien op een terrein, dat klaargemaakt wordt voor bouwterrein. Mijnheer Peele, het hoofd van de MULO-school, zal hierop een nieuw huis laten bouwen. Dirk kan goed leeren, maar de middelen ontbreken om verder te gaan. Van den klasseonderwijzer hoort mijnheer Peele van Dirk. Zijn eigen zoontje, waar Dirk nogal eens mee speelde, is voor een half jaar gestorven. Nu doet hij het voorstel aan Dirks vader om hem voor zijn rekening te laten leeren. Wat is Dirk blij. Voor alles wordt gezorgd. Evenwel, een ernstige ziekte, die hij krijgt, dreigt alles te verstoren en te doen mislukken. Dirk herstelt en nu mag hij zijn liefste wensch opvolgen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een mooi jongensboek. Zooals andere boeken van De Rover, is dit ook weer een nieuwe aanwinst. Ook de godsdienstige strekking is goed. Rekening is gehouden met het afstootende van de stomme e weg te laten van het woord Heere. Wij zouden zeggen: een stevig bandje was niet misplaatst.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
P.A. de Rover

Dirk de struikrooier, druk 1, 48 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. Een werklooze timmerman hakt met zijn zoon eikenstronken uit een veld, toebehoorend aan het hoofd der Mulo-school. Deze zoon, Dirk, kan uitstekend leeren. Hij was op school de evenknie van den zoon van het schoolhoofd, die enkele maanden tevoren stierf. De bovenmeester stelt aan Dirk voor, zijn studie te betalen, zoodat Dirk bereiken kan, wat de zoon had kunnen bereiken, indien hij in leven gebleven was. Eerst weigert Dirks vader dit, maar tenslotte neemt hij 't aanbod dankbaar aan. Dirk wordt ernstig ziek, herstelt en gaat daarna naar Mulo-school. We hebben dit verhaal met genoegen gelezen; het voldoet aan de eischen, welke we gaarne stellen, en de illustraties van Pol Dom zijn, gelijk we van dezen illustrator gewoon zijn, zeer geslaagd. We bevelen dit boekje met zijn fleurigen omslag en zijn goeden inhoud, aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1937