Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

Dolf, druk 1, 72 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wijl het met de zaken niet goed gaat, gaan de ouders van Dolf naar Zwitserland, om daar een pension te houden. Hij geniet van de mooie natuur. Moeder wordt helaas ernstig ziek. Zij gaat misschien sterven. Dolf verlaat in den Kerstnacht het huis om hoog in het gebergte voor haar te bidden. Hij gaat echter zitten en valt in slaap. Mijnheer Donkers vindt hem en brengt hem thuis. Gelukkig wordt Jaap weer beter. Algemeene op- of aanmerkingen: In dit boek schuilt wat moois. Het is alleen jammer, dat de schrijfster het telkens heeft over "de lieve Heer". Overigens een degelijk Christelijk boek.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Dolf, druk 1, 72 blz.
7 t. d. t. 45 cent. Dolf, de hoofdpersoon van dit boekje, komt met z'n ouders, die door tegenslag een nieuwe levenspositie moesten zoeken, in Zwitserland, waar zij een bergpension openen bij een der Zwitsersche meren. De indrukken, welke de geheel andere omgeving op den jongen maken, worden in verhaaltrant weergeegeven. Moeder wordt daar heel erg ziek; Dolf doet in kinderlijk naïef geloof een nachtelijken tocht naar het bergkerkje om daar voor moeder te bidden; hij meent, dat hij er dichter bij den hemel is. Hij komt op dezen tocht, die gevaarlijk voor hem was, gelukkig goed uit de sneeuw; meneer Dronkers legt hem uit, dat we overal den Heere kunnen bidden, als we 't maar doen met oprechtheid. Moeder wordt beter; Dolfs gebed wordt verhoord. We ontkomen meermalen niet aan den indruk, dat het Zwitserseh milieu wat te vlak en te mat wordt geteekend; we missen er het geweldige in, dat in deze omgeving voor den bewoner van de lage landen aan de zee zoo typeerend is. Er zou uit het motief meer "uit te halen" zijn geweest. Maar daartegenover staat, dat de verkondiging van het Evangelie Schriftuurlijk is; vooral de laatste bladzijden munten in dit opzicht uit. Mooi wordt op blz. 27 de huiselijke gezelligheid geschetst. En paedagogisch zijn er uitnemende opvoedkundige lessen: "'t Is niet goed stilletjes iets te doen: Altijd eerst aan vader en moeder vragen." (36, 69). 't Kwaad, dat gedacht wordt is even zeer zonde als het kwaad, dat gedaan wordt. (33). Het gesprek van zus met Dolf (blz. 52) toont zeer duidelijk, hoe voorzichtig men zijn moet met tot kinderen over het bidden te spreken. "Wij moeten voor moeder bidden," zei Dolf. "Dat heb ik gedaan," zei zus. "Ik heb toen 's morgens nog gebid of moeder niet naar het ziekenhuis behoefde en toen kwamen ze haar toch halen." De plaatjes zijn zeer goed. De omslag is een fijne aquarel. We kunnen het nieuwste papieren kindje van Mevrouw Menkens voor onze Kerstuitdeeling onze aanbeveling meegeven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934