Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De terugkeer , druk 5, 188 blz.
rijs gebonden f 5,90; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Onder de titel "De smokkelaars van de Schans" verschenen een drietal boeken met als ondertitel: "Smokkelaars", 7e druk; "Ballingen" 5e druk; "Terugkeer", 5e druk. In alle drie delen maken wij kennis met dezelfde personen, die nauw betrokken zijn bij het smokkelen. De geschiedenis verplaatst ons in de tijd der Franse overheersing. Van overzee, uit Engeland, wordt koffie enz. gesmokkeld. Verschillende namen worden genoemd, die herhaaldelijk in deze delen voorkomen. In Oostmahorn is een overlaadstation. Een van de Franse schansen is daar gevestigd om de smokkelaars te vangen, maar steeds tevergeefs. Een zekere Jelle Piebes, een rijke boerenzoon, wilde gaarne Anna, de dochter van Lubbert Klazes, als vrouw hebben. Zij wenste dat niet. Zij had gaarne de Franse luitenant Robesville. Haar vader wenste dit niet. Die Jelle was echter een verrader. Door hem werd tabak in de koffer van Lubberts zoon Hessel gestopt. Hessel werd ge. vangen genomen en moest onder Napoleon naar Rusland en stierf daar. Zijn broer Douwe vond hem en was getuige van zijn heerlijk heengaan. Later kwamen Klaas en Douwe thuis in Holland en ook Robesville. Jelle Piebes beleed schuld en stierf. Robesville trouwde met Anna.
Conclusie: Een ontroerend geschreven verhaal uit de tijd van de Franse overheersing onder Napoleon. Velen van onze jongens kwamen in Rusland om, waaronder Hessel Klazes, Een goed boek, dat wij van harte aanbevelen. Ook om zijn christelijke strekking. Een boek, dat door onze jonge mensen gelezen moet worden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.