Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.J. Frinsel

Een avontuur in school, druk 1, 86 blz.
prijs f 1,15; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Toon en Kees zijn trouwe vrienden. Toon leest graag. Samen sluipen ze in school om een boek te lezen. Ze worden opgesloten en maken angstige uren door. Kees heeft nl. in de klas de pijp van meester gebroken. Later op de avond worden ze bevrijd. Strekking: Deze jongens gevoelden, dat ze iets deden wat niet mocht. Hebben er ook echt berouw over. Op kinderlijke wijze wordt het geestelijk leven beschreven.
Conclusie: Boeiend geschreven jongensboek. Het geestelijk leven op kinderlijke wijze beschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
J.J. Frinsel

Een avontuur in school, druk 2, 86 blz.
prijs f 1,10; gebonden; jongensboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: Tom en Kees klimmen tijdens de Kerstvacantie in de school. Tom heeft daar nog een mooi boek van de bibliotheek, dat hij graag wil lezen. Kees breekt de mooie pijp van de meester, een aandenken van zijn vader, die bij redding van schipbreukelingen was omgekomen. Tom en Kees worden dan opgesloten door de veldwachter, de vader van Kees, die hen had zien inbreken en hen een lesje wilde geven. Door drukke werkzaamheden had de veldwachter de jongens vergeten en zaten de andere familieleden in angst. Wanneer Kees' vader thuis komt, spoedt hij zich naar de meester, die dan alles verder afhandelt.
Conclusie: Een mooi boek, 2e druk waard! De strekking is opvoedkundig.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
J.J. Frinsel

Een avontuur in school, druk 3, 92 blz.
fijne druk; prijs f 0,80; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Twee vrienden, Tom en Kees, beleven heel wat op de laatste dag voor de Kerstvakantie. Op weg naar school en bij school halen ze nogal wat kattekwaad uit. Tom gooit een boer de hoed af met een sneeuwbal en werpt een berg sneeuw over meester Riemstra. 's Avonds gaan ze stiekum de school in om een boek te halen, Ze worden opgesloten in een donker hok. 'Avonds laat pas worden ze ontdekt. Dan belijdt Kees, dat hij meesters pijp, waaraan deze zeer gehecht is, heeft gebroken. Meester Riemstra geeft hen een goede les. Strekking: De jeugd houdt van avontuur. Dit is goede lectuur voor onze jeugd. Geen prikkellectuur. De gevolgen van onnadenkendheid en ongehoorzaamheid, berouw en vergeving goed getekend.
Conclusie: Een mooi boekje. jammer, dat deze boekjes door het kleine formaat en goedkope papier niet zozeer in aanmerking komen voor de uitdeling op onze Z.S.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.