Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. de Graaff-Wüppermann

Een moeilijke week, druk 2, 16 blz.
G.K.O. t.d.t. (Pentekeningen van R. en M. Snapper) Het verhaal van Mies, die op Moeders gedenkdag een door haar gestorven Moeder geschilderd bloemstukje met vergeet-mij-nietjes wil versieren, om te toonen, dat ze Moeder niet vergeet. Ze heeft bij het rangschikken van de bloempjes een ongeluk, zoodat het op glas geschilderde stukje te gruizel valt. Vader is boos, en verwijt Mies haar wildheid. Deze troost zich met de gedachte dat Onze Lieve Heer het beter weet. Verder zwijgt ze, mokkend, het hoofd in den nek. Tom, de broer, treedt op als vredestichter. Er komt zelfs een tweede exemplaar van het onvervangbare voor den dag! We hebben voor dit boekje in geen enkel opzicht waardeering. Psychologisch is het volstrekt ongemotiveerd, religieus is het zeer slap, uit Evangelisatie-oogpunt ongeschikt. We kunnen het in geenen deele gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

A. de Graaff-Wüppermann

Een moeilijke week, druk 2, 16 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Mies, het dochtertje van den burgemeester, is een wildebras. Haar vader gelooft, dat ze niet veel meer aan moeder denkt, die reeds gestorven is, toen Mies nog maar drie jaar was. Op Moeders verjaardag gaat Mies vergeet-mij-nietjes plukken. Ze wil ze stil op Vaders studeerkamer om Moeders portret schikken. Ze breekt het portret, waarvan Moeder zelf nog het glas beschilderd had. Vader heeft eerst veel verdriet, maar dan begrijpt hij toch, dat Mies, Moeder nog volstrekt niet vergeten is. Algemeene op- of aanmerkingen; Een heel aardig boekje; echter zagen we het veelvuldig gebruik van Heer en Lieve Heer uit dit werkje geweerd.
Conclusie: matig aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
A. de Graaff-Wüppermann

Een moeilijke week, druk 3, 16 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 j.; algemeene strekking.
Korte inhoud: Mies, het dochtertje van den burgemeester, is een wildebras. Haar vader gelooft, dat ze niet veel meer aan moeder denkt, die reeds gestorven is, toen Mies nog maar drie jaar was. Op moeders verjaardag gaat Mies vergeet-mij-nietjes plukken. Ze wil ze stil op Vaders studeerkamer om Moeders portret schikken. Ze breekt het portret, waarvan Moeder zelf nog het glas beschilderd had. Vader heeft eerst veel verdriet, maar dan begrijpt hij toch, dat Mies Moeder nog volstrekt niet vergeten is. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel aardig boekje; echter zagen we het veelvuldig gebruik van Heer en Lieve Heer uit dit werkje geweerd.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.