Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWout Westland

Dirk Hoevers, druk 2, 92 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dirk Hoevers is de zoon van een kapitein bij de groote vaart. Hij wordt opgevoed bij zijn grootvader. Met zijn vrienden Henk, Piet en Jan beleeft hij allerlei avonturen. Ze ontdekken in een griend een half afgebrand huis. Daar schuilen ze voor een onweersbui. Dan blijkt, dat dieven hier hun verblijfplaats hebben. Ze weten ongemerkt te ontsnappen. Later gaan ze er nog dikwijls heen. Tijdens een hevigen storm op de Oceaan redt vader een schipbreukeling, een Duitschen jongen, Herman. Herman en Dirk zijn weldra goede vrienden. Vader heeft voor beiden een tehuis gezocht in Rotterdam. De jongens willen er niet heen en beramen een plan om zich te verbergen in het afgebrande huis. Als alles voor elkaar is, gaat Herman toch naar Rotterdam. Dirk volvoert zijn plan nu alleen. Na hevige angst uitgestaan en een gebed tot God opgezonden te hebben wordt hij gevonden. Hij gehoorzaamt nu. Vader vindt in Amerika den vader van Herman. Dirk mag nu een reisje meemaken naar Amerika. Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt jongensboek. Wel wat te veel avonturen. Vader is een echt geloovig man, die in alles het van den Heere verwacht. Dat geeft aan het boek zijn waarde.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.