Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.C. de Keyzer

Een kerstvakantie in Zeeland, druk 1, 65 blz.
prijs gecartonneerd f f2,25.
Inhoud: Op een laatste schooldag voor Kerst blijkt dat Gert een goed rapport heeft. Als beloning mag hij bij oom en tante in Zeeland gaan logeren. Met zijn neefje beleeft hij allerlei avonturen, vindt een jas met een bedrag van f 400, welke de twee jongens in Ierseke terugbrengen en beiden een beloning ontvangen.
Conclusie: Een goed boekje met behoorlijke christelijke strekking. Opvoedend, omdat de eerlijkheid van de jongens naar voren komt. Ook wordt op een eenvoudige manier steeds op het gebed bij de maaltijden gewezen. De stijl is wat plat en kon veel en veel beter. Mogelijk zal dit op het platteland niet zo worden gemerkt, maar in de steden zal dit opvallen. Werd 't in dialect verteld, dan zou 't niet opvallen. Nu echter wel.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.