Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Ziethe

'n Schoenmakers-rekening, druk 3, 16 blz.
G. K. 0. 3 t.d.t. 10 cent. Dit boekje geeft weer het bekende verhaal van den Duitschen schoolmeester, die Frederik Willem IV liet toezingen door zijn schoolkinderen. Toen de Koning hem vroeg om een afschrift van het lied, gaf hij bij vergissing ook de schoenmakers-rekening. Dit had gelukkige gevolgen. Hij kwam in een betere financieele positie en kon zijn schulden betalen. Taal en stijl zijn ouderwetsch en niet kinderlijk genoeg. "Vertrouw op God in de dingen van het dagelijksche leven", dat is de leer, die de auteur wenscht te geven. Jammer, dat de grond, waarop dat vertrouwen rust, in het verhaal niet uitkomt. Dit boekje munt om wat boven vermeld wordt, niet uit. We bevelen het daarom matig aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1926

W. Ziethe

Een schoenmakersrekening, druk 4, 16 blz.
Leeftijd plm. 10 jaar. Een klein, maar goed boekje. Het vertelt ons, dat Godsvertrouwen nooit beschaamd wordt. De religieuze tendenz is best. Geen aanmerking op woorden. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.