Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarie Diers

Dokter Joost en zijn zeven zorgen , druk 1, 173 blz.
Marie Diers. DOKTER JOOST EN ZIJN ZEVEN ZORGEN. Hoe aardig 't gegeven van - De Zeven Zorgen - : een dokter met een drukke praktijk in een klein landstadje verliest door den dood zijn kloeke en moedige vrouw en blijft achter met zeven meisjes, van de pasgeborene tot de 11 á 12 jarige. Soms worden teere zaken besproken, - b.v. in 't gesprek van Dokter Joost met Ammey over Adolf Motte's huwelijksaanzoek - maar nooit zoo, dat iemand er aanstoot aan mag nemen. Deze auteur is niet preutsch maar kiesch en kuisch. Haar boek geve men gerust jongelieden van beiderlei kunne in handen. Wat besproken wordt, mag komen binnen hun gezichtsveld, zelfs niet daarbuiten blijven. En de wijze waarop 't besproken wordt, is waardig als van een vader tot zijne dochter, van eene moeder tot haar zoón. Beter en anders kan niemand 't wenschen. Het is een opwekkend en bemoedigend boek, omdat 't doet zien, dat de mensch de smid is van zijn lot en dat die mensch, mits hij maar aan zijn aambeeld sta met een paar beenen, die zijn gegrondvest op de werkelijkheid, met een paar oogen, die niet omneveld zijn door allerlei zorgvuldigheden der wereld", met een paar armen, waarin gezonde natuurkracht is, met een paar handen die den moker van wil en gevoel weten te richten, - dat die mensch ook uit een niet gemakkelijk te bewerken grondstof nog wel heel wat kan maken. - Zeker, 't is als aan het slot van Jorn Uhl ; 't is, alsof onze wagen meer dan eens op den zand- en omweg is vastgeraakt; maar dat hebben alle ernstige menschen, en daarom kan het wel terecht komen. - Als zij er met Jorn Uhl maar iets anders bij hebben, en dat andere is "vertrouwen". Welnu, dat kan ook getuigd van Dokter Joost. Omschrijving inhoud in boek