Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronS.A. Doevendans

Derk Jan, druk 1, 47 blz.
G.K.O. 9 t.d.t. Er wordt wel wat veel van ons gevergd, als we al de dingen die ons omtrent een jongetje van acht jaar, uit de derde klasse verteld worden, voetstoots moeten aannemen. Dat hebben we tegen dit prettig vertelde verhaal. Derk Jans tol vliegt op het schoolplein door een ruit. Die moet hij betalen. Twee gulden. Een grote jongen verleidt hem tot het stelen van 200 noten bij een boer. Bedoeling is, ze voor een cent per stuk te verkopen. Maar hij verliest zijn broodzak met de noten. Zijn geweten gaat spreken. Hij biecht eerlijk op. Maar de noten moet hij betalen. De rest van zijn spaarpot gaat naar meester voor de gebroken ruit. 55 cent is er nog te kort. Die verdient hij door telkens voor 5 cent meesters tuin aan te harken. De laatste tien cent krijgt hij op een weinig aannemelijke manier van een orgelstemmer. Hier gaat, hoe goed ook bedoeld, de voorstelling over de gang van zaken ver buiten de normale grenzen (bv. onderaan blz. 39). De kinderen zullen echter hierdoor niet gehinderd worden. Ze zullen het verhaal met plezier lezen. Het is voor onze Zondagsschool wel te gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

S.A. Doevendans

Derk Jan, druk 1, 47 blz.
Prijs f 0,55; slappe omslag; geïll.; jongensboek. leeftijd 7-10 jaar.
Inhoud: Derk Jan doet een jongetje uit de eerste klas voor, hoe hij tollen moet. De tol vliegt door een ruit; de bovenmeester zegt dat hij f 2 moet betalen. Die heeft hij niet in z'n spaarpot en dan... vader en moeder! Een schoolkameraad spoort hem aan noten te gaan stelen bij een boer; hij zal voor elke noot een cent geven. Derk Jan doet het, maar verspeelt z'n broodzak en de noten. 's Nachts droomt hij van de noten en gilt. Dan - na veel strijd - bekent hij zijn kwaad aan z'n ouders. Vader beweegt hem tot schuld belijden aan God en aan de boer. De spaarpot moet er aan voor de gestolen noten en de ruit. Het tekort moet hij verdienen door wekelijks meesters tuin te harken. Tegen Kerstfeest krijgt hij een dubbeltje van de orgelstemmer. Moeder praat nog eens ernstig met hem en Derk Jan wil zijn hart aan de Heere geven. Gebruik een enkele keer "Heer".
Conclusie: Aardig verteld verhaal, dat wel boeit. Er wordt gewezen op schuldbelijdenis en gebed om vergeving. Iets meer kon op Christus gewezen worden, door Wie de vergeving mogelijk is. Goede paedagogische strekking; echt kinderlijk. Illustraties konden beter.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
S.A. Doevendans

Derk Jan, druk 2, 47 blz.
prijs f 0,60; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Derk Jan heeft een ruit van de school gebroken en moet die vergoeden, maar om aan geld te komen, gaat hij noten stelen, die een andere jongen van hem zal kopen. Met zijn vader moet hij naar de eigenaar en het geld voor de ruit komt bij elkaar doordat hij 's Zaterdags de tuin van de meester gaat wieden. Strekking: Wij moeten vergeving vragen voor onze zonden en ons hart aan de Heere geven. Twee keer wordt het woord Heer gebruikt.
Conclusie: Het verhaal doet enigszins onwaarschijnlijk aan, maar kan toch wel aanbevolen worden om de goede strekking (in weinig woorden uitkomend). Leeftijd 8-11 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.