Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCornelia Poll

Een onvrijwillige logeerpartij, druk 1
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, omv. 182 blz.; geïllustreerd door Marijke Povel met 4 buitentekst platen; schitterende band; prijs geb. f2.75, bij int. f2.50.
Korte inhoud: Netty, een stijfkopje van een jaar of 14, moet naar "tante" Agnes, een nicht van haar vader, gaan logeeren. Ze wil eigenlijk niet, omdat tante vroom is, en is dus geen prettig logeetje. Op 1en Kerstdag gaat ze na kerktijd stilletjes met de tweelingen van den dokter schaatsenrijden en komt terecht bij een tante van Huib en Don. Ze missen terug den trein en besluiten te gaan loopen (door een sneeuwstorm!). Onderweg struikelt Netty, wat haar een gebroken enkel en een hoofdwond bezorgt. Zoodoende moet ze nog wat langer bij tante blijven. Maar gelukkig: "Alles komt terecht en iedereen is tevreden": Netty leert vechten tegen haar koppigheid, Huib tegen z'n drift, Dori tegen haar jongensmanieren en de doktersvrouw herinnert zich weer haar vrome opvoeding en tracht haar moeilijk tweespan nu in de rechte banen te leiden.
Beoordeeling: Uit bovenstaande inhoudsopgave blijkt, dat het een boek is "bereid volgens oud recept" en niet vrij van overdrijving: Netty is wel wat héél bokkig en Dori wel wat érg brutaal; Huib en Els (Netty's vriendin) zijn sympathieker figuren. En dat alles zoo goed terecht komt, zal de lezeresjes niet erg bevredigen. De stijl op blz. 32 laat wel iets te wenschen over en als "verschrijving" noteerde ik, dat Netty op blz. 11 in de 2e klas van het gymnasium zit en op blz. 152 in idem van het lyceum. Toch zullen meisjes van 12-16 jaar het mooi uitgevoerde boek wel graag lezen en sommige tafereeltjes zullen ongetwijfeld indruk maken, b.v. de echte liefde van tante Agnes, die de groote kunst van het geven blijkt te verstaan. Aanbevolen. G. J. M.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930