Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH.W. Aalders

Drie Steendammer jongens, druk 1, 144 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 10-14 jaar; omvang 144 bladz. met 17 ill. v. J. Faure; prijs f 1 ing.
Korte inhoud: Bram Winkel is een slechte jongen, die uit afgunst zijn schoolmakker Hannes Bekkers van zijn konijnen berooft. Als beiden de dorpsschool verlaten, komen ze op de scheepstimmerwerf van Mijnh. Wittenkamp. Hannes past voorbeeldig op en komt bij Baas en Directeur in de gunst. Bram is lui en brutaal en komt niet vooruit. Hij benijdt Hannes. De schuld van zijn niet-bevordering zoekt hij niet hij zichzelf. Vader Bekkers redt Wim Wittenkamp van een wissen dood, waardoor hij een aanstelling tot magazijnmeester en een nieuwe woning, en zijn Hannes een plaats op het teekenkantoor krijgt. Brams jaloerschheid groeit en haat vervult zijn hart. Hij rooft Bekkers' peren, vernielt diens bloementuin en steekt diens woning in brand. Na den dood zijner Moeder gaat hij zwerven. Hij wordt matroos op een passagiersboot, die een geregelden dienst onderhoudt op den Amazonestroom. Een ongeval treft hem. Maandenlang ligt hij in het ziekenhuis. Op weg naar Holland lijdt hij schipbreuk bij de Nederlandsche kust. Hij wordt gered, maar sterft In het ziekenhuis, nadat hij zich eerst nog met zijn ouden schoolmakker Hannes heeft verzoend. De derde jongen is Wim Wittenkamp, Hannes' vriend, die dokter wordt en in 't ziekenhuis Bram herkende.
Beoordeeling: Een flink jongensboek, dat een Christelijken geest ademt. De Schr. vertelt prettig over de jongensavonturen op een dorp, waar de Dordtsche Boot geregeld langs vaart. Het is hem gelukt de spanning er in te houden. Naar aanleg en karakter moest Bram zoo ontwikkelen, als de Schr. aangeeft, Op 't hellend vlak der zonde was een Goddelijk ingrijpen noodig. En dat kwam. Het kind van zooveel gebed en tranen ging niet verloren. Voor taal, stijl en compositie alle lof! Hartelijk aanbevolen. G. Dick.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930
H.W. Aalders

Drie Steendammer jongens, druk 1, 144 blz.
H.W. Aalders. "Drie Steendammer jongen" Arnhem, H. ten Brink. J. en M. 12-15. We hebben dit verhaal met genoegen gelezen. Het gegeven is niets buitengewoons. Het boek vertelt de lotgevallen van drie jongens uit het kleine Steendam, maar doet dit op zakelijke en smakelijke manier. Plaats het gerust in uw bibliotheek. De jongens en meisjes zullen er vaak om vragen. Als ze klagen, dan zal het zijn omdat er zoo'n bitter klein beetje op een bladzijde staat: 25 regels van door elkaar 40 letters of 1000 letters per bladzijde. Het boek telt 144 bladzijden. Vergelijken we dat met andere boeken als bijv. Jaap Holm, dan vinden we op een bladzijde van dezelfde maat 36 regels met gemiddeld ruim 1400 letters of 400 meer.
Open Gids


Gids inzake jongens- en meisjeslectuur, 2de druk, 1937