Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMaria Laarman

Ellen en haar poesje, druk 1, 30 blz.
"Ellen en haar poesje", door Maria Laarman, uitg. Bredée, is heel goed en eenvoudig verteld, al is het thema nu niet bepaald nieuw of verheven. Ik heb er niets op aan te merken ; de plaatjes zijn zeer goed, het heeft een mooi omslagje, meer aestetisch dan toepasselijk, met zijn rotsen en afgrond.Boekbeoordeling in Het Kind, 13-08-1910

Open Boekbeoordeling.
Maria Laarman

Ellen en haar poesje, druk 1, 30 blz.
Ellen, een vijfjarig dochtertje van rijke menschen, speelt met haar poesje, onder het opzicht van haar oudere zusje in den tuin - en verdwaalt. Zij wordt aan den avond schreiend gevonden door eenen armen schoenmaker en herkend door diens kinderen. Baas Ros brengt het kind bij de ouders terug, wordt daarom mild beloond en uit zijnen groeten nood gered. Zoo wordt het gebed van den schoenmaker en zijne vrouw verhoord en hun vertrouwen op den Heere niet beschaamd. Eenvoudig, doch onderhoudend wordt de geschiedenis verteld. Zij is voor meisjes en jongens aantrekkelijk en leerzaam. De stijl is goed. Uitdrukkingen als: "God zal ons verder niet in den steek laten" (blz. 10), en: "Dat uur leek haar wel eene eeuwigheid" (blz. 23) achten wij minder gepast. Ook het gebruik van "Heer" is ons steeds hinderlijk. De uitvoering is weder sierlijk. De plaatjes, voorstellende de verdwaalde Ellen en de biddende schoenmakersvrouw zijn, wat de keuze der momenten en de bewerking aangaat, uitnemend. Ook de strekking is goed : God hoort het gebed. Duidelijk treedt 's Heeren trouwe zorg voor al de zijnen in dit verhaal aan het licht. Veel pittigs zit er echter niet in. Toch is er nog eene breede schare, voor wie deze lichte spijze de aangewezen kost is. Al hebben wij voor onze kinderen liever iets degelijkers, toch zullen wij dit boekje niet verwerpelijk achten.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.