Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C. Capelle

Dieven in een schuurtje, druk 1, 24 blz.
prijs 35 ct; in slappe omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 6-8 jaar.
Inhoud: Twee jongens, die met kleine Bram achter een boerderij spelen, raken opgesloten in een schuurtje, dat ver achter het huis staat. Met behulp van een speurhond worden ze laat in de avond gevonden. Strekking: We hebben het altijd weer nodig, dat de Heere ons bewaart.
Conclusie: Traditioneel gegeven. De bijbelvertelling is ingevoegd om het mogelijk te maken over andere dingen te schrijven dan spelen en ravotten. Weinig geestelijke inhoud.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
M.C. Capelle

Dieven in een schuurtje, druk 2, 24 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Twee jongens gaan met kleine Bram spelen en komen terecht in een schuur, waarvan de deur dichtvalt, zodat ze er niet meer uit kunnen komen. Dit geeft een hele consternatie. De politie komt er aan te pas, die zijn speurhond meebrengt en hen zo vindt.
Conclusie: In het verhaal zit voor de kleine jongens wel spanning. Het is een eenvoudig boekje, waarvan de geestelijke inhoud bestaat in de vertelling van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Een iets pittiger inhoud zou meer welkom zijn.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
M.C. Capelle

Dieven in een schuurtje, druk 3, 24 blz.
prijs 35 cent; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Twee jongens gaan met kleine Bram spelen en komen terecht in een schuur, waarvan de deur dichtvalt, zodat ze er niet meer uit kunnen, Dit geeft een hele consternatie. De politie komt er aan te pas, die met zijn speurhond de kinderen vindt.
Conclusie: In het verhaal zit voor kleine jongens wel spanning. Jammer dat de godsdienstige inhoud alleen bestaat uit het vertellen van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Een iets pittiger geestelijke inhoud zou dit boekje beter geschikt gemaakt hebben voor de uitdeling met Kerstfeest.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
M.C. Capelle

Dieven in een schuurtje, druk 4, 24 blz.
8 t.d.t., G.K.O., J.M. 6-8 j., (zie B.B. 1960). Het is voor de lagere klassen heel geschikt en wordt ook voor ons doel gaarne aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963