Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Vogelaar-van Amersfoort

En dan, Albert?, druk 1, 118 blz.
prijs gebonden f 6,75; jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-16 jaar.
Inhoud: Albert, boerenzoon, kan goed leren en gaat naar de neutrale Havo in de stad. Komt via Harald, zijn vriend, in contact met een voordien voor hem onbekende wereld. Hij dwaalt af van kerk en godsdienst en vervreemdt van zijn ouders. Dan krijgt voor zijn ogen zijn zusje een ernstig ongeluk. Dit brengt hem tot bezinning en tot terugkeer naar de kerk en zijn ouders.
Conclusie: Zeer goed geschreven wat stijl betreft. Het verhaal kenmerkt zich door een sterke zwart-wit tekening van twee milieus en doet daardoor geforceerd aan. Het beproefde procédé om inkeer te bewerken via een "ongeluk" doet aan als een kunstgreep. De volslagen anti-culturele instelling van Alberts milieu is geen oplossing van diens problemen. De opmerkingen van de ouderling op huisbezoek zijn eenzijdig waarschuwend, weinig lokkend. De ommekeer van Albert schijnt meer een algemene dan een bijzondere genade Gods te zijn. Hij bidt er om ook nog eens oprecht bekeerd te worden. Voor de leeftijd van de zondagsschool is dit boekje niet geschikt, maar meer om bovenvermelde redenen: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1971

Open Boekbeoordeling.