Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Hoogeveen

Emkes kerstfeest, druk 1, 24 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Emke is een liefhebber van schaatsenrijden. In de Kerstvacantie kan hij fijn rijden, want er is ijs. Op den eersten Kerstdag is er een wedstrijd. Emke wil hier graag naar toe, naaar vader en moeder vinden het niet goed. Toch gaat hij. Als hij terugkeert, verdwaalt hij in de mist. Hij smeekt God om redding. In het vertrouwen, dat God zijn gebed gehoord heeft, gaat hij weer rijden. Hij vindt dan den weg weer en viert 's avonds Kerstfeest met de Zondagsschool. Het was echter ook Kerstfeest in zijn hart. Algemeene op- of aanmerkingen: De strijd tusschen goed en kwaad wordt ons mooi in Emke geteekend. Het boekje is keurig uitgevoerd.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
H. Hoogeveen

Emkes kerstfeest, druk 4, 24 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; jongensboek, leeftijd ± 9-12 jaar.
Inhoud: Een Friese jongen, Emke, houdt veel van schaatsenrijden. Op le Kerstdag zal een hardrijderij worden gehouden. Emke wil daar graag heen, maar hij weet, dat hij van zijn ouders niet mag. Tóch gaat hij. Op de terugweg verdwaalt hij. Dan begint z'n geweten hem aan te klagen. In zijn angst bidt hij om vergeving. Eindelijk bereikt hij zijn huis weer, waar hij aan vader en moeder alles eerlijk vertelt. Daarna gaat hij nog naar 't Kerstfeest van de Zondagsschool, waar hij te laat komt. Maar Emke denkt: "Mijn Kerstfeest is reeds eerder begonnen." Dat begon in de stille eenzaamheid van het wijde meer.
Conclusie: Prettig leesbaar, spannend verhaal. Goede strekking. Kerstfeest is geen feest voor ijsvermaak.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.