Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron





De vlucht van Pjotr en Lamir, druk 1, 365 blz.
geb., zw./w. tekeningen van Ben Horsthuis, geschikt voor jongens en meisjes van 10-14 jaar. Prijs: f 27,50.
Inhoud: Als de vader en moeder van de jongens door de geheime staatspolitie gevangen worden genomen, moeten de broertjes samen proberen te vluchten. Een geheime agent duikt steeds op, maar daar zijn ook de helpers van dominee Irgowitz. Tijdens hun vlucht naar het westen beleven ze ongelooflijk veel spannende momenten, maar ze komen tenslotte dicht bij de grens van het ijzeren gordijn. Tenslotte helpt zelfs de geheime agent van de staatspolitie mee om ook hun vader en moeder daar te brengen. Dan kan dit gezin naar het vrije westen vertrekken.
Conclusie: Dit boek bevat twee delen n.l. de reis en de vlucht van Pjotr en Lamir. Als men in die landen geweest is, kan men over de "alwetendheid" van de geheime staatspolitie meepraten. Daardoor zijn sommige gebeurtenissen practisch onmogelijk. Maar het boek laat iets proeven van de spanningen en de druk die er op Christenen wordt uitgeoefend. En dat is goed om dat te weten. Daarom:
Eindoordeel: warm aanbevolen. R. Bartels
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1986

Open Boekbeoordeling.