Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.C. de Zwart

Vurige kolen in het ijskoude water , druk 3
De Heer Bredee heeft tegen 't naderend Kerstfeest de volgende boekjes uitgegeven; "Vurige kolen, in het ijskoude water", door A.C. de Zwart, 3de druk. De titel doet 't reeds vermoeden: iemand redt zijn vijand uit water, dat met ijs bedekt is! Het verhaal is niet kwaad, maar 't is slecht geschreven en gecorrigeerd. Zeer onkinderlijk laat de schrijver een jongen zeggen : "Of meent gij dat ik u een voorslag zou doen, dien ik zelf niet uitvoer?" en: "Ha, ha! nu heb ik u 2) doorkeken. Jij huichelaar." Op blz. 11 lezen we: "Hij spande alle krachten in, om den verloren tijd weêr in te halen en dit gelukte hem steeds met gemak;" en Frans lijdt zeker aan suggestie, waar 't heet: "En zijn been deed hem zeer op de plaats, waar zijn zak geweest was en waar het broodje van Herman had gezeten, terwijl deze honger leed omdat deze" (Herman) "niet stelen wilde".Boekbeoordeling in Het Kind, 5-12-1908