Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

Een moeder die nooit jarig was, druk 1, 40 blz.
Marietje tobt over de vraag, waarom haar moeder nooit jarig is en die van andere meisjes wel. Haar zusje en broertje weten geen antwoord daarop, maar tante vertelt, dat moeder haar verjaardag niet vieren wil. Op dien dag namelijk is haar man gestorven. Toch zou tante het beter vinden, indien Moeder niet meer uitsluitend aan hem bleef denken, die heengegaan was, maar meer de schat waardeerde, die haar kinderen vormen. Er wordt nu een complotje gesmeed om Moe op haar feestdag te verrassen en het plannetje lukt prachtig. Zoo’n prettigen dag hebben de kinderen nog nooit gehad. Versierd met tien „zwartjes" in den tekst; kloeke druk; aanbevolen, in 't bijzonder voor meisjes in den middenleeftijd. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921
Johanna

Een moeder die nooit jarig was, druk 2, 32 blz.
G. 0. 10 t. d. t. 20 cent. Dit boekje heeft een der meest pakkende titels uit de serie 1927, door den heer Callenbach op de markt gebracht. Vijf jaar lang heeft mevrouw Gluivers haar verjaardag niet gevierd, omdat die dag tegelijk de sterfdag is van haar man. De kinderen meenen, dat moeder nooit jarig is, doch een tante licht ze beter in en ze bereiden moeder een zeer verrassenden feestdag, die (het spreekt vanzelf) met den Kerstdag precies samen valt. Hoe kinderen, door echte liefde, veel kunnen zijn voor een alleen gelaten moeder is ontroerend geteekend. Een gevoelig verhaal! Ons bezwaar is echter al wederom het gewone bezwaar: de persoon van Christus blijft teveel op den neveligen achtergrond. De vorm is goed, de illustraties zijn gepast. Wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927