Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM. Kanis

Een man van staal , druk 1, 152 blz.
deel 2 van de serie "helden van het verzet", gebonden, geschikt voor jongens (en meisjes) vanaf 10 jaar, geïllustreerd met 7 zwart-wit tekeningen. Prijs f 22,50.
Inhoud: Gerrit Jan van der Veen is bezeten van één gedachte: Zoveel mogelijk mensen uit handen van de Duitsers redden. Hij is de onbetwiste, onbevreesde leider van een wisselende groep verzetsstrijders die diverse overvallen pleegt. Zo ziet hij kans bij een overval overdag duizenden persoonsbewijzen buit te maken. De meest gewaagde is een overval op de zwaar bewaakte Weteringschans (1 mei 1944). Het te laat uitschakelen van een hond leidt ertoe dat de overval mislukt. Van der Veen krijgt twee kogels in de rug. Weliswaar ontsnapt hij nog met hulp van vrienden, maar hij is gedeeltelijk verlamd. Al gauw wordt hij gevangen genomen en zes weken na de overval wordt hij gefusilleerd.
Conclusie: Een boeiend geschreven boek over het verzet, zonder dat er een soort verzetsromantiek gecreëerd wordt. De titel spreekt me niet zo aan. Die kan soberder. Het siert de schrijver dat hij in een nawoord op p. 150 zijn eigen verlegenheid met het boek onder woorden brengt: De held van het verhaal "leefde en streed zonder God. Ik ben bang dat hij ook zonder God gestorven is". Dit in tegenstelling tot deel 1 over Frits de Zwerver. De auteur heeft toch enkele pogingen gedaan een christelijk element te introduceren. Op p. 45/46 wil Klaas bidden voor de overval, maar Van der Veen wijst dit af. Zie verder ook p. 75/76, 77, 97, 126/127, 144/145. Het boek zelf bevat geen onvertogen woord. Volkomen realistisch stelt de schrijver echter een enkele keer "hij vloekte" (p. 70/71, 97). Dat lijkt me inderdaad juist om recht te doen aan de realiteit. Dat men verzet pleegde, is voor de schrijver blijkbaar geen probleem. Maar uit welke geest handel je? Hier rijzen heel wat vragen. Hoe is het mogelijk dat iemand zijn leven voor anderen over heeft, niet bang is voor de dood en toch alles zonder God doet? Ik zou bijna zeggen: Geef beide delen of geef er geen.
Eindoordeel: Aanbevolen. Gouda C de Pater
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1998

Open Boekbeoordeling.