Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronL. Janse

Vort peerd, vort!, druk 1, 74 blz.
Prijs voor Z.S. ing. f 0,65, geb. f 0,98; geïll.; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De titel van dit boekje doet wel wonderlijk aan voor de lezing ervan. Een beschrijving wordt gegeven van de bevrijding door de komst van de Canadezen te Dijkhuizen, gelegen ergens in het Zuiden des lands. Dat boer van Dommelen nog al eens "vort peerd, vort" tegen zijn paard zegt, typeert de inhoud of strekking van het verhaal in geen enkel opzicht.
Conclusie: Het wil een degelijk boekje zijn, maar 't is niet rijp. De taal is niet vlot en het verband niet sterk. We kunnen het:
Eindoordeel: matig aanbevelen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
L. Janse

Vort peerd, vort!, druk 2, 74 blz.
prijs geb. f 6,90; jongensboek, leeftijd 8-12 j.
Inhoud: 't Boek handelt over 't laatste gedeelte van de oorlog 1940-'45. Twee Joodse meisjes Rachel en Sara zitten ondergedoken op de "Olmenhoeve" in Dijkhuizen. Waarschijnlijk door verraad komen de Duitsers, maar ze vinden niets. Wel moeten ze naar een ander adres. Kort daarop wordt het dorp bevrijd. Kerstmis 1944 komen de meisjes weer op de Olmenhoeve.
Conclusie: De godsdienstige strekking is goed bedoeld, maar de wijze waarop over de schuld der Joden gesproken wordt doet geen recht aan alle Bijbelse gegevens over Israël. Opvoedkundig onverantwoord. Ik denk aan Rom. 11 : 20-21: "Wees niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, ziet toe, dat Hij ook mogelijk u niet spare!" Deze toon miste ik pijnlijk in dit boekje.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1975

Open Boekbeoordeling.