Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Een droeve en een blijde avond, druk 1, 24 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. 12 cent. Kees van Dijken, een Rotterdamsche jongen, loopt den avond vóór Kerstmis te dwalen door de stad, koud en huiverig. Moeder is niet thuis. Zijn vader is werkloos en zijn zusje ligt te bed met griep. Op de markt verleidt een makkertje hem, een paar sinaasappelen te stelen. Hij doet dit voor zijn zusje, maar het wordt dadelijk gemerkt, en een agent brengt hem naar het bureau. Hij komt er met een standje af. Een agent noodigt hem en zijn vader bij de Kerstfeestviering. Dit wordt de blijde avond, waarop hij voor het eerst de blijde boodschap van het Evangelie hoort. Een aardig verhaal naar een eenvoudig gegeven. Het eindigt wel wat gauw. We hadden Kees graag naar de Zondagsschool zien gaan. We bevelen deze vertelling met een goeden, duidelijken evangeliseerenden inslag met genoegen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

H. te Merwe

Een droeve en een blijde avond, druk 1, 24 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kees van Dijken is een Rotterdamsche jongen uit een arm gezin; zijn vader is werkloos. Op zekeren dag dwaalt hij door de straten en ontmoet een vriendje, Bas van Dam. Kees wordt door Bas verleid op de markt sinaasappelen weg te nemen voor zijn zieke zusje. Kees wordt betrapt en naar het politiebureau overgebracht. Het valt echter nogal mee; zijn vader mag hem 's avonds weer komen halen. De agent Dankelman gebruikt deze gelegenheid om met Kees te praten over den Heere en over zonde; voor Kees nog onbekende klanken. Als Van Dijken Kees komt halen, noodigt de agent beiden uit om de Kerstfeestviering bij te wonen in de zaal "Obadja". Voor het eerst hoort Kees hier de Kerstgeschiedenis. Hij vindt er geen Kerstboom, maar gevoelt er iets van wat "zonde" is. Thuisgekomen overdenkt hij nog eens het gehoorde; hij begrijpt er iets van, dat de Heere Jezus alles goed kan maken, wat in den mensch bedorven is. Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaal is zeer beknopt. Ook meen ik stellig, dit verhaal al eens eerder gelezen te hebben. Om de goede strekking willen wij het gaarne warm aanbevelen, al hebben wij van dezen schrijver wel eens iets beters te lezen gekregen.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Een droeve en een blijde avond, druk 2, 24 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. Kees van Dijken, een Rotterdamsche jongen, loopt den avond vóór Kerstmis te dwalen door de stad, koud en huiverig. Moeder is niet thuis. Zijn vader is werkloos en zijn zusje ligt te bed met griep. Op de markt verleidt een makkertje hem, een paar sinaasappelen te stelen. Hij doet dit voor zijn zusje, maar het wordt dadelijk gemerkt, en een agent brengt hem naar het bureau. Hij komt er met een standje af. Een agent noodigt hem en zijn vader bij de Kerstfeestviering. Dit wordt de blijde avond, waarop hij voor het eerst de blijde boodschap van het Evangelie hoort. Een aardig verhaal naar een eenvoudig gegeven. We bevelen deze vertelling met een goeden, duidelijken evangelisee-renden inslag met genoegen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

H. te Merwe

Een droeve en een blijde avond, druk 2, 24 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De Boekbeoordeeling 1937, blz. 50, schrijft van dit boekje, dat dit jaar reeds in herdruk tot ons komt, het volgende: Kees van Dijken is een Rotterdamsche jongen uit een arm gezin: zijn vader is werkeloos. Op zekeren dag dwaalt hij door de straten en ontmoet een vriendje, Bas van Dam. Kees wordt door Bas verleid op de markt sinaasappelen weg te nemen voor zijn zieke zusje. Kees wordt betrapt en naar het politiebureau overgebracht. Het valt echter nogal mee; zijn vader mag hem 's avonds weer komen halen. De agent Dankelman gebruikt deze gelegenheid om met Kees te praten over den Heere en over zonde, voor Kees nog onbekende klanken. Als van Dijken Kees komt halen, noodigt de agent beiden uit om de Kerstfeestviering bij te wonen in de zaal "Obadja". Voor het eerst hoort Kies hier de Kerstgeschiedenis. Hij vindt er geen kerstboom, maar gevoelt er iets van wat "zonde" is. Thuisgekomen, overdenkt hij nog eens het gehoorde; hij begrijpt er iets van, dat de Heere Jezus alles goed kan maken, wat in den mensch bedorven is. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaal met een goede strekking. Daarom willen wij het gaarne warm aanbevelen, al hebben wij van dezen schrijver wel eens iets beters te lezen gekregen. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Een droeve en een blijde avond, druk 3, 24 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. Kees van Dijken, een Rotterdamsche jongen, loopt den avond vei& Kerstmis te dwalen door de stad, koud en huiverig. Moeder is niet thuis. Zijn vader is werkloos en zijn zusje ligt te bed met griep. Op de markt verleidt een makkertje hem, een paar sinaasappelen te stelen. Hij doet dit voor zijn zusje, maar het wordt dadelijk gemerkt, en een agent brengt hem naar het bureau. Hij komt er met een standje af. Een andere agent noodigt hem en zijn vader bij de Kerstfeestviering. Dit wordt de blijde avond, waarop hij voor het eerst de goede boodschap van het Evangelie hoort. Een aardig verhaal naar een eenvoudig gegeven. We bevelen deze vertelling met een goeden, duidelijken evangeliseerenden inslag met genoegen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

H. te Merwe

Een droeve en een blijde avond, druk 5, 24 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; jongensboek, leeftijd ± 8-9 jaar.
Inhoud: Bij Cees thuis is het armoe. Bovendien is zijn zusje ziek. Met een vriendje loopt hij over de markt. Daar neemt hij voor zijn zusje een paar sinaasappels weg, maar hij wordt gepakt. Op het politiebureau heeft hij het niet gemakkelijk. Maar hij wordt door een agent uitgenodigd op het Kerstfeest te komen. Dit is het middel, dat hij voortaan naar de Zondagsschool gaat.
Conclusie: Een goed en leerzaam boekje met een evangeliserende strekking. We moeten zorg hebben voor elkaar, zoals deze agent dit toont. Wat een ruim arbeidsveld is er voor de Zondagsschool nog in de stad en daar niet alleen!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.