Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHerman

Een jobszegen of verloren en dubbel weder, druk 1, 32 blz.
Margaretha Engelhard, de dochter van eenen rijken koopman te Lubeck, is van hare jeugd af met beslistheid "de nieuwe leer" toegedaan en wordt daarom door haren vader onterfd. Zij huwt eenen man, die met haar één is in het geloof, doch wordt na zes jaren reeds weduwe en vervalt met haar dochtertje in armoedige omstandigheden. Eene rijke tante, die haar vroeger mede verstiet, wordt, door Margaretha's geloofsvolharding getroffen, tot bekeering geleid. Zij vindt haar te Wittenberg weder en nu ervaart de jonge weduwe, dat de Heere zijn volk in den weg van getrouwheid niet beschaamt. De dagen van haren kommer en haar gebrek zijn nu voor goed voorbij. Dit verhaal stelt het woord van Christus in het licht: "Wie verlaten zal hebben vader en moeder en vrouw en kinderen om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal alles beërven." Zoowel uiterlijk als innerlijk een schoon boekje. Het is eene levendige en boeiende vertelling, die wij van harte aanbevelen. Onze kinderen zullen haar met graagte lezen. Flinke stijl. Groote letter. De plaatjes zijn bijzonder mooi. Welke fijne lijnen en hoe zacht zijn die kleuren!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Herman

Een jobszegen of verloren en dubbel weder, druk 2, 46 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin 1902 bij verschijnen van druk 1.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.