Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronEvert Kuijt

Ewout, deel II , druk 1, 170 blz.

Inhoud: In het tweede deel is Ewout op de ULO in de naburige stad. Aanvankelijk heeft de tekenleraar een hekel aan hem, evenals een van de leerlingen. Later komt dit allemaal goed, zozeer zelfs dat er nieuwe vriendschappen ontstaan die een stimulans zijn voor Ewouts tekentalent. Ook krijgt Ewout een meisje. Na rijp beraad besluit hij, niet zonder tweestrijd en aangemoedigd door zijn oude meester en zijn ouders, naar de tekenacademie te gaan.
Conclusie: Door beide boeken loopt als een rode draad de - overigens zeer reformatorische - gedachte dat gekregen talenten ontwikkeld moeten worden. Vermoedelijk heeft de schrijver zich hier gekeerd tegen de negatieve houding die in eigen kring soms tegen de kunst werd (wordt?) aangenomen. De boeken zijn zonder meer verantwoord en boeiend: Toch heb ik een paar vragen. Wordt de ene "vijand" na de andere niet al te vlot in een vriend veranderd? Is het niet té mooi dat meester en leerling allebei een eerste prijs halen? De nadruk valt zó sterk op het ontwikkelen van talenten dat men zich afvraagt of er in sommige gevallen geen andere prioriteiten kunnen zijn. Ongetwijfeld brengen de beide boeken ons in contact met mensen die zich door Gods woord willen laten leiden. Toch komen de mensen m.i. op dit punt niet altijd duidelijk uit de verf. Hun geestelijke "omtrekken" blijven wat vaag. Naast het herhaaldelijk wijzen op de noodzaak de talenten te ontwikkelen, had ook het "enige nodige" best wat meer reliëf mogen krijgen.
Eindoordeel: aanbevolen. d.P.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1980

Open Boekbeoordeling.