Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Een Nederlandsche daad , druk 2, 18 blz.
De vermetele daad van Dirk Schey, die in 1622 den Spanjaarden eene groote som gelds, welke uit Keulen naar de Spaansche bezetting van Wezel gevoerd werd, afhandig maakte, wordt op zulk eene aangename wijze verteld, dat men aan de laatste bladzijde van 't boekje gekomen denkt: "jammer dat het uit is". Men geve het aan kinderen van 10 à 11 jaar. Prijs f 0.10. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906
A.J. Hoogenbirk

Een Nederlandsche daad , druk 3, 16 blz.
Pakkende geschiedenis uit de dagen van den 80-jarigen oorlog. Beschreven wordt de list van een schipper, die in 1622 een som uit de krijgskas der Spanjaarden in handen wist te krijgen voor de Ned. Regeering. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.