Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. de Koning

Franks verzoeking, druk 1, 85 blz.
Bijzonderheden: oorspr. werk; geschikt voor jongens van 11-14 jaar; omvang 83 pag. met 7 ill.; prijs: f 0.75 ing., f 0.85 gec. Bij bestellingen vanaf f 10.- halve prijs.
Korte inhoud: Na 2 jaar de Ulo-school bezocht te hebben, komt Frank op 14-jarigen leeftijd als jongste bediende op een kantoor. Ofschoon zijn ouders het hem verbieden, gaat hij om met z'n collega van 't zelfde kantoor en van ongeveer gelijken leeftijd, Jan Brenning, die een slechten invloed op hem heeft. Als Jan postzegels op zijn kantoor heeft gestolen, moet Frank ze in een uitdragerijtje verkoopen om geld voor de bioscoop te hebben. Een rechercheur stelt den dief aan de kaak. Jan wordt van 't kantoor weggejaagd. Henk belijdt zijn kwaad - hij had z'n ouders voorgelogen - en vraagt God en z'n ouders om vergeving.
Beoordeeling: Een goed geschreven Christelijk jongensboek. De plaatjes kunnen me niet bekoren. Aanbevolen. G. Dick.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930