Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronLenie Stafleu-Kruikemeier

Een jaar op je leven, druk 1, 192 blz.
Rest ons nog een vijftal romans voor meisjes.En dan beginnen we met Een jaar op je leven, door Lenie Kruikemeier. Lodie van Walbeek is lang de kwaadste niet, maar ze is nogal op zichzelf ingesteld en haar karakter is nog ongevormd. Hoe de levenservaringen van een verbroken verloving, een jaar van zelfstandigheid en tenslotte de liefde van de jonge dominee haar persoonlijkheid gestalte geven, vormt de inhoud van deze sympathieke, hier en daar een tikje "zware" meisjesroman. Een mooi, krachtig boek met diepe protestants-christelijke ondergrond en vol goedmenselijk willen.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1951

Open IDIL-Gids.

Lenie Stafleu-Kruikemeier

Een jaar op je leven, druk 3, 160 blz.
prijs f 1,75, Flevo-pocket; meisjesboek.
Inhoud: Oom Lodewijk heeft een vervangster nodig voor zijn zaak. Zijn nichtje Lodie aanvaardt de uitnodiging. Het is een hele onderneming voor haar, maar zij slaat zich er goed doorheen. Met vele mensen en toestanden maakt zij kennis, veel voldoening vindt zij in de vervulling van deze taak juist ook door de manier waarop zij zich dienstbaar kan maken. De jonge dominé en Lodie vinden tenslotte elkaar.
Conclusie: Dit boek is een jonge meisjes-roman en daarom niet geschikt voor de kinderen van de Zondagsschool. Wel kan dit boek als presentje gegeven worden aan jonge medewerksters. Zij zullen het graag lezen. Het is een vlot geschreven verhaal.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
Lenie Stafleu-Kruikemeier

Een jaar op je leven, druk 3, 160 blz.
Een jaar op je leven door Lenie Stafleu-Kruikemeier vertelt, hoe het voor Lodie van Walbeek een beslissend jaar wordt als zij het voorstel van haar oom aanvaardt en een jaar lang zijn kruidenierswinkel in een Gronings dorp gaat drijven. Ze leert er zich zelf bij kennen en de noden van anderen zien. Met de jonge dominee gaat zij een nieuwe toekomst tegemoet. Goedgeschreven, fijne karaktertekening en ook ethisch voor de katholieke jeugd ten volle acceptabel. (f 1,75)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1964-65

Open IDIL-Gids.