Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Grimme

Eggert begrijpt het!, druk 1, 125 blz.
11 t.d.t., G.K.C.B., J. 10-14 j. Dit is een "historische" vertelling, waarvan de feiten in het najaar van 1340 plaats hadden. Op de stee van boer Lambert wordt de jongen Eggert een belangrijkere taak opgedragen : hij moet varkens hoeden. Daarbij vergeet hij 's avonds ze te tellen, en nu blijkt er een te ontbreken. Eggert ontdekt de wilde stroper Wolfert, die 't varken heeft gestolen en geslacht. De meier komt er aan te pas, maar die verdwaalt in de moerassen en verliest zijn paard. Later steelt Wolfert hout en achtervolgt Eggert die hem gezien heeft. Wolfert trapt in een wolvenval en sterft in het moeras. 't Wordt winter en de honger drijft hele kudden wolven naar deze streken. De meier, boer Lambert, Eggert en Eelco zijn naar Borkulo geweest en als ze eindelijk dicht bij huis zijn hebben de wolven hen ingehaald. Een gevecht op leven en dood. Buren komen te hulp en ze worden gered. De honger drijft de armen er ook toe om voedsel te gaan stelen. Wolferts zoon Gerlach loopt daarbij letsel aan de arm op. In 't hele verhaal is telkens de monnik Bernhard de man die de mensen beweegt kwaad met goed te vergelden. De knecht Eelco heeft medelijden met de hongerende armen, net als de monnik. Deze helpt Gerlach. Ook later, als de stropersjongen een wolvenpijl in 't been krijgt. Dan draagt Eggert de jongen bijna tot huis. De monnik helpt, en Eelco en vader Eggert heeft het verhaal van de Barmhartige Samaritaan begrepen. Er komt nog een vervolg op dit verhaal: Storm over Bronckhorst. Een keurig verzorgd boek, met een mooi historisch verhaal. De strekking is goed, nl. deze: hebt uw vijanden lief om Christus' wil. Dat is volkomen bijbels. Maar wie Christus is, om Wiens wil men moet liefhebben, wordt niet gezegd. Dit is jammer. Broeder Bernard uit het klooster is een mooie figuur. De kracht van het Evangelie, dat hij brengt en beleeft is goed getekend. Het verhaal is heel boeiend. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1961

A. Grimme

Eggert begrijpt het!, druk 1, 125 blz.
prijs gecartonneerd f 1,55; jongensboek.
Inhoud: Een verhaal uit het jaar 1340. Een stroper weet een varken te pakken te krijgen, er wordt ook zoveel honger geleden door de armen. Daar hebben de boeren geen last van. De stroper zit de boeren nogal eens dwars. Wolfert de stroper komt om in het moeras, maar zijn zoon zet het bedrijf van zijn vader voort. Hoe moeilijk het een zoon van boer Lambert ook valt, toch helpt hij deze jongen. Hij verstaat iets van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, als de zoon van de stroper een ongeluk overkomt in een bos. Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit boek zal de jongens zeker boeien. Er komen heel spannende momenten in voor. Mooi is ook beschreven de tweestrijd in het hart van Eggert of hij de zoon van de gehate stroper wel helpen zal. Maar hij wordt van binnen overwonnen. Een goede christelijke strekking heeft dit boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
A. Grimme

Eggert begrijpt het!, druk 1, 125 blz.
In de bannerij van Bronckhorst heet het eerste deel van Eggert begrijpt het! door Aart Grimme. De boerenzoon Eggert leert uiteindelijk, dat de zoon van de stroper ook zijn naaste is. Het verhaal speelt in 1340, in de omgeving van Drente. De honger dreigt voor de uitgestotenen in het veen en vooral voor de vrouw en zoon van de door een ongeluk omgekomen stroper. Zo komen zij er zelfs toe een overal te plegen op de boeren. Dank zij de goede woorden en daden van een monnik komt alles goed tussen beide jongens. Dit jongensboek in protestants-christelijke geest is wat compositie en stijl betreft geen hoogvlieger, maar om de sympathieke belichting van de monniksfiguur zeker te waarderen. (geb. f 1,55)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1961-62

Open IDIL-Gids.

A. Grimme

Eggert begrijpt het!, druk 2, 125 blz.
prijs f 2,10 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Een verhaal uit de 14e eeuw. Eggert, de zoon van Lambert, beleeft spannende avonturen in bos en moeras. Hij helpt, na veel innerlijke strijd, tenslotte Gerlach, de zoon van de grote stroper Wolfert. Strekking: Goede christelijke strekking, tevens zielkundig. Na veel innerlijke strijd weet Lambert, dat de Heere Jezus ons de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan heeft verteld om deze toe te passen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een goed en spannend historisch verhaal, le deel van de trilogie: In de bannerij van Bronckhorst. Zal zeker boeien en uitstekend geschikt voor de oudere jongens.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.
A. Grimme

Eggert begrijpt het!, druk 3, 124 blz.
prijs geb. f 4,85, jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Het verhaal speelt in het jaar 1340 en geeft een duidelijk beeld hoe de boerenmensen toen leefden. Eggert moet op de varkens passen, maar door onoplettendheid loopt een varken weg. Het wordt door een stroper uit het veen geslacht. Deze man komt later om en Eggert heeft een grote haat tegen zijn zoon Gerlach. Maar er is een broeder van het klooster die aan Eggert leert dat je je naaste moet liefhebben.
Conclusie: Een goed boek, zoals we die graag in christelijke gezinnen zien. Goede opvoedkundige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1974

Open Boekbeoordeling.