Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronRie Smaal-Meeldijk

En moeder kiest Anneke, druk 1, 61 blz.
prijs f 1,-,; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Renate van de dominé krijgt een arm meisje erbij als vriendinnetje, als de zesde klas een lentespel opvoert bij het huwelijk van twee leerkrachten. De andere vriendinnetjes zijn hierover eerst boos, maar worden later weer goed. Strekking: Je moet niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan een ander, die minder heeft.
Conclusie: De hoofdstrekking van het boekje is wel goed, maar niet alles van de inhoud is aanvaardbaar. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Rie Smaal-Meeldijk

En moeder kiest Anneke, druk 2, 61 blz.
prijs f 1,35 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Reunie Romme woont in de pastorie. Ze krijgt er een arm meisje als vriendinnetje bij zich als zij met de klas een lentespel instudeert voor het huwelijk van haar onderwijzeres. Anneke heeft een mooie stem en mag de hoofdrol vervullen. Ze weigert, omdat ze niet durft en omdat ze geen mooie jurk heeft. Regelmatig blijft ze in de pastorie komen en wordt één van Rennies vriendinnen. Strekking: Je moet niet altijd aan jezelf denken. God vraagt van ons ook arme kinderen vriendschap te geven.
Conclusie: Strekking goed, de stijl valt niet mee, weinig spanning. Godsdienstig erg oppervlakkig.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
Rie Smaal-Meeldijk

En moeder kiest Anneke, druk 3, 61 blz.
prijs gebonden f 1,70; geïllustreerd; meisjesboek, leeftijd 9-13 jaar.
Inhoud: Renny van 9 jaar is een domineesdochtertje. Als ds. door een sterfgeval zijn preek niet af heeft, houdt hij een kerstpreek in de herfst. Bij het trouwfeest op school van juf en meester wordt een zangspel opgevoerd, dat in de pastorie onder leiding van de dominese is ingestudeerd. 't Geeft veel moeilijkheden voor de rollen naar genoegen zijn verdeeld. Anneke uit een groot arbeidersgezin, waar moeder overleden is, zong het beste, maar durft niet om de andere meisjes. Renny overwint zichzelf door een mooi pakje voor Anneke af te staan en haar ook als vriendin op te nemen bij haar beide andere vriendinnen.
Conclusie: Een mooi meisjesboek met veel echte meisjeszorgen, kibbelarijtjes, die door een wijze, tactische moeder worden opgevangen. De geestelijke strekking is over 't algemeen goed, al gevoel je wel eens behoefte een vraagteken te zetten bij sommige zinnetjes, die het geloof zo vanzelfsprekend veronderstellen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1969

Open Boekbeoordeling.