Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Streefkerk

Een dappere jongen, druk 2, 198 blz.
G. K. 0. 4 z. p. ƒ1.50. Geb. f 2.25. Max van Bergen is een dappere jongen, die Frik tweemaal redt, eerst uit het water en daarna uit het vuur. Jan van Bemmel mag hem niet graag lijden, in verband met een door Max uitgebrachte diefstal. Allerlei verwikkelingen waarin "Rooie Piet" ook een groot aandeel heeft, geven aanleiding tot de ontdekking van Jans dieverij. Jan komt tot belijdenis en Max vergeeft hem alles. Een echt jongensboek; evenwel is het slot wat al te mooi. De noodzakelijkheid van het gebed in den strijd tegen de zonde wordt voldoende belicht. De vergeving om Christus' verdienste door den H. Geest minder. Dat is uit Evangelisatie-oogpunt een bezwaar. We bevelen dit Christelijk boek voor de oudere jongens aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1925