Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJeannette van Luipen-Bronwasser

Engelientje tegen wil en dank, druk 1, 164 blz.
Engelientje tegen wil en dank door Jeannette van Luipen-Bronwasser beschrijft hoe Freddy vakantie wil houden in eigen land en daarom een huisje aan zee huurt. Zij heeft een vriendelijk en vrolijk karakter en is spoedig bevriend met andere huurders. Al ziet Freddy altijd de zonnige kant van het leven, toch dagen er ook in haar leven problemen, vooral in verband met de moeilijke keuze tussen twee huwelijkskandidaten. Een aardig boek voor niet al te critische meisjes. (geb. f 3,90) Wij reizen samen door Jeannette van Luipen-Bronwasser is een vervolg op 'Engelientje tegen wil en dank'. Hoofdpersoon Freddy is na rijp beraad getrouwd. Haar vriendin dreigt een harde, egoïstische zakenvrouw te worden die niet in menselijke goedheid geloven kan. Ook zij komt echter, mede door het voorbeeld van heilsoldaten en door moedgevende ervaringen tijdens een ziekbed, tot beter inzicht. Zon- en schaduwzijden van het leven worden in dit geschikte meisjesboek duidelijk belicht.(geb. f 3,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1963-64

Open IDIL-Gids.