Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronL. Huizinga

Waar blijft Pol?, druk 1, 40 blz.
prijs in slappe omslag 60 cent; jongensboek.
Inhoud: Jan Koster vindt een hondje, dat van Marga, het dochtertje van de notaris blijkt te zijn. Met behulp van dit dier weet hij een inbreker te grijpen. Jan is daardoor de held van het dorp geworden. Toch klaagt zijn geweten hem aan, omdat hij dat hondje van Marga stilletjes houdt, hoewel hij weet dat het van haar is. Eerlijk bekent hij zijn zonden en brengt hij het hondje bij de notaris terug. Strekking: Eigenlijk in één zin te vermelden: De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Gebruik van Here.
Conclusie: Godsdienstig en psychologisch een zeer goed boekje. Fijn tekent de schrijfster hoe Jan zichzelf beschuldigt en zich niet beter vindt dan de inbreker. Werkelijk een boekje, dat voor onze Z.S. uitstekend geschikt is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
L. Huizinga

Waar blijft Pol?, druk 2, 40 blz.
5 t.d.t., G.K.O., J. 8-10 j., (zie B.B. 1959). Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

L. Huizinga

Waar blijft Pol?, druk 2, 40 blz.
prijs in slappe omslag f 0,60; jongensboek.
Inhoud: Jan Koster vindt een hondje, dat toebehoort aan de ongelukkige Marga van de notaris. Jan verdonkeremaant de advertentie, waarin gevraagd wordt naar het weggelopen diertje. De veroordeling van de stelende landloper brengt Jan tot inkeer en belijdenis. Strekking: Jans gedrag bij de arrestatie van de dief is vreemd en onwaarschijnlijk. De lezers moeten niet op dergelijke manier te werk gaan. Als je oprecht berouw hebt is er bij de Heere vergeving.
Conclusie: Geen onaardig boekje, maar een tikje al te "romantisch".
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.