Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. van der Roest-Kleinmeijer

En toch wacht het geluk, druk 1, 158 blz.
prijs f 2,50 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Klaske, een meisje uit een a-sociaal en a-godsdienstig milieu, wordt opgenomen in een Chr. kindertehuis. Eerst kan zij zich daar moeilijk aanpassen. De houding van de kinderen en in het bijzonder die van zuster Gon openen haar ogen voor de liefde, die uitstraalt van de chr. sfeer in het tehuis. Strekking: "Een mens moet bloeien, waar God hem gezaaid heeft." Deze zin uit het boekje geeft de strekking weer. Opvoedkundig-godsdienstig. Een enkele keer gebruik van Heer.
Conclusie: Een boekje met goede strekking. Het is echter alleen geschikt voor de oudste meisjes. Leeftijd 14 jaar en ouder.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
T. van der Roest-Kleinmeijer

En toch wacht het geluk, druk 1, 158 blz.
En tóch wacht het geluk door T. van der Roest-Kleinmeijer schrikt niet terug voor tragische situaties: Klaske Tuinstra kan op het voogdij-internaat niet aarden. Haar hoop, spoedig naar huis te kunnen terugkeren, wordt voor goed de bodem ingeslagen als moeder met oom Jan naar Frankrijk vertrekt en Klaske aan haar lot overlaat. Het meisje weet zich tenslotte te schikken in de wil van God. Er is te veel onwaarachtige pathetiek in dit zwak gecomponeerde verhaal. (geb. f 2,50

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1964-65

Open IDIL-Gids.