Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.J. Kloppers

Gekocht met zijn bloed , druk 3, 32 blz.
Na een minder pakkende voorafspraak, die zonder schade gemist kon worden, teekent de schrijver ons een vluchtenden slaaf, die door zijn meester uit wraak wordt vervolgd. Een Christenkoopman treedt tusschenbeide, biedt al zijn schatten om den vervolgde los te koopen en vangt eindelijk den pijl op, dien de vertoornde meester op den neger afschiet. Nu heeft hij »met zijn bloed den slaaf gekocht«, die hem voortaan trouw dient en door deze liefdedaad tot geloof in Christus wordt gebracht. Een oud thema. Ondanks vele moeilijke woorden en ondanks wat al te veel stichtelijkheid — ook het slotwoord kon gemist of verkort - is het boekje voor oudere leerlingen aan te bevelen. Het is zeer geschikt om op het Kerstfeest der Zondagsschool verteld te worden. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918
P.J. Kloppers

Gekocht met zijn bloed , druk 5, 32 blz.
De schrijver begint met een uitvoerige beschrijving van Afrika. Daarna lezen wij hoe daar een neger door een slavenhandelaar wordt achtervolgt, maar door tusschenkomst van een Engelsch handelaar wordt gered, die daarbij zelf gewond wordt. De vrijgekochte hoort nu ook van Hem, Die allen vrijgemaakt heeft en wordt gedoopt. Tot slot volgt nog een woord aan de lezers, een stichtelijke nabetrachting over de daden van den neger en den Engelschman. Wel een goed boekje, maar wat uit den tijd; een zwart plaatje; niet voor jonge kinderen geschikt. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921