Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan van Reenen

Duitsers op de deel, druk 1, 120 blz.
prijs f 14,90. Leeftijd: vanaf plm. 10 jaar, geschikt voor jongens, geïllustreerd met vijf duidelijke pagina-grote zwart-wit tekeningen van Jaap Kramer.
Inhoud: In het laatste jaar van de oorlog 1940-1945 beleven; de twee broers Klaas (12 jaar) en Reijer (11 jaar) heel veel zeer spannende ogenblikken. Dit alles vaak samen met hun vader en moeder, zusje Lies (6 jaar) en broertje Aart (2 jaar). Het gaat soms om leven of dood. De familie Van Manen heeft onderduikers verborgen op hun boerderij. Maar dan komt er huiszoeking bij hen. Het loopt gelukkig goed af. Reijer redt op een keer een paard uit handen van de Duitsers. Ook valt er een V-1 op hun dorp, waardoor helaas veel mensen omkomen. Op zekere dag moeten ze Duitse soldaten op htín boerderij onderdak geven. De Duitsers mogen op de deel slapen. De boer, zijn vrouw en zijn kinderen ontdekken dan dat niet elke soldaat even "slecht" is. Er zijn er, die alleen maar soldaat zijn, omdat ze niet anders konden, zoals soldaat Martin. Tenslotte wordt hun dorp bevrijd. Nederland is weer vrij!
Conclusie: Dit is een heel spánnend en boeiend oorlogsboek! Elk hoofdstuk is een afgerond geheel. Het leest erg prettig! Het gaat in dit boek om leven of dood, om oorlog en vrede. De kinderen komen door dit waardevolle boek in aanraking met de ernst en de geschiedenis van de oorlog van 1940-1945. God alleen kan wonderen doen en het leven en de vrede (teruglgeven. Daarom:
Eindoordeel: warm aanbevolen. Mevr. E. de Jong-Markus Krimpen aan den IJssel
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1995

Open Boekbeoordeling.