Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Gerdes

Een kloek Amsterdammer , druk 2, 24 blz.
De historie van Jacob van Heemskerk, den held van Gibraltar, gevormd in energie en karakteradel in den grooten worstelstrijd onzer vaderen, is - gelijk ieder ander verhaal van onze zeehelden - voor jongens aantrekkelijke lectuur. Nova-Zembla heeft bovendien bijzondere bekoring en 't versje van Hooft, aan onze jongens bekend, moet ook voor hen leven door 't aanschouwelijke verhaal. Gerdes geeft dat verhaal in eenvoudigen stijl, zonder opsmuk. Dit boekje staat in sterke tegenstelling met vele andere kinderwerkjes, die weinig zaken en veel woorden bieden. Zulk een verbalisme is in de lectuur voor de jeugd zeker zeer af te keuren. Vooral bij de Christelijke lectuur. Dit boekje lijdt aan een ander euvel. Schoon is het, met weinig woorden veel te zeggen, doch men kan ook te veel in een klein bestek willen geven. En dat is hier het geval. Een kinderboekje moet altijd meer op een vruchtenschaal of een bloemenmand, dan op een pakkist gelijken. Dit verhaal is overladen, wat den inhoud betreft, en heeft des ondanks naar den vorm te weinig afwisseling. Ook maakt de betoogtrant, die hier maar aldoor wordt vastgehouden, den stijl eentonig. Daardoor biedt het voor de jongste leerlingen te zwaren kost. In levendiger trant geschreven en hier en daar meer gedetailleerd, zou het ongetwijfeld den jeugdigen lezer meer boeien. Ten aanzien van de strekking daarentegen is ons oordeel zeer gunstig. Het verhaal stelt ons ten voorbeeld den heldenmoed, de vaderlandsliefde en niet het minst de godsvrucht van een man, die in de rij onzer groote zeehelden een plaats der eere inneemt. Groote waardeering verdient het, onze historie in beeld voor het kinderoog te doen zien als geschreven door den vinger Gods. Maar nu de historiekennis bij ons volk toeneemt, moeten thans hooger eischen worden gesteld dan in Gerdes' eerste jaren. Niettemin blijft dit boekje aanbevelenswaardig.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.


E. Gerdes

Een kloek Amsterdammer , druk 3, 24 blz.
G. 0. 1 z. p. 15 cent. De historie van Jacob van Heemskerk, den held van Gibraltar, gevormd in energie en karakteradel in den grooten worstelstrijd onzer vaderen, is - gelijk ieder ander verhaal van onze zeehelden - voor jongens aantrekkelijke lectuur. Nova-Zembla heeft bovendien bijzondere bekoring. Gerdes geeft dit verhaal in eenvoudigen stijl, zonder opsmuk. Dit boekje staat in sterke tegenstelling met vele andere kinderwerkjes, die weinig zaken en veel woorden bieden. Zulk een verbalisme is in de lectuur voor de jeugd zeker zeer af te keuren. Vooral bij de Chr. lectuur. Maar 't onderhavig boekje lijdt aan 'n ander euvel. Schoon is het, met weinig woorden veel te zeggen, doch men kan ook te veel in een klein bestek willen geven. En dat is hier het geval. Een kinderboekje moet altijd meer op een vruchtenschaal of een bloemenmand, dan op een pakkist gelijken. Dit verhaal is dus overladen, wat den inhoud betreft, en het heeft desondanks naar den vorm te weinig afwisseling. Ook maakt de betoogtrant, die hier aldoor wordt vastgehouden, den stijl eentonig. Daardoor biedt het voor de jongste leerlingen te zwaren kost. In levendiger trant geschreven en hier en daar meer gedetailleerd, zou het ongetwijfeld den jeugdigen lezer sterker boeien. Ten aanzien van de strekking daarentegen is ons oordeel zeer gunstig. Het verhaal stelt ons ten voorbeeld den heldenmoed, de vaderlandsliefde en niet het minst de godsvrucht van een man, die in de rij onzer groote zeehelden een plaats der eere inneemt. Groote waardeering verdient het, onze historie voor het kinderoog te doen zien als geschreven door den vinger Gods. Maar waar de historie-kennis hij ons volk toeneemt, moeten ook ten deze thans hooger eischen worden gesteld dan in Gerdes' eerste jaren. Niettemin blijft dit boekje aanbevelenswaardig.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1929