Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Er op of er onder , druk 1, 94 blz.
BOEKBEOORDEELING. W. G. van der Hulst. Er op of er onder! 1 April 1572 Geill, door J.H. Isings. Nijkerk,Callenbach, 1922
Wie meent met het werk van een beginneling te doen te hebben en niet te hooge eischen stelt, zal met dit boekje, dat men iederen jongen en meisje zonder eenig gevaar in handen kan geven natuurlijk vrede kunnen hebben. Maar wie den schrijver van Niek van den Bovenmeester, van Thijs en Thor (door mij besproken jrg. 1918. kol. 314), van de Bijbelsche Geschiedenissen en van zoo menig ander juweeltje, hier menigmaal naar verdienste geprezen, kent, die legt het met een zucht van teleurstelling uit de handen. Het draagt geheel het karakter van een besteld gelegenheidsgeschriftje en bewijst ten duidelijkste. dat al heeft de schr. goede historische studien gemaakt.1) het schrijven van historische novellen echter zijn genre niet is en dat hij beter had gedaan dit terrein aan mannen als Been over te laten. Te vergeefs heeft de schr. zich ingespannen zijn figuren leven in te blazen, en aan zijn tafereelen historische kleur te geven. Ook de illustraties van Ising zijn ditmaal niet bijzonder; de beste is die op bl. 79.
Boekbeoordeling in Het Kind, 18-3-1922