Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Gered door een speld, druk 2, 24 blz.
De geschiedenis van een weduwe, die met hare vrome moeder op een laten avond aan een ernstig gevaar blootstaat, doordat een buurman, wien het om de spaarpenningen der oude vrouw te doen is, het huis heeft weten binnen te sluipen en zich onder het bed verborgen heeft. Er is bij de dochter een angstig voorgevoel, dat door de moeder met de woorden der H. Schrift, inzonderheid met den pas gelezen 37sten Psalm tot zwijgen gebracht wordt. het wakkerworden van het kind de wieg en het zoeken van de jonge vrouw naar een speld, die gevallen is, heeft het ontdekken van den dief ten gevolge. Er wordt hulp van buiten gehaald, maar op dringend verlangen van de oude vrouw levert men hem niet aan het gerecht over, wat straks het middel blijkt te zijn tot zijn tijdelijk en eeuwig behoud. De omstandigheden in dit verhaal zijn wel wat héél gezocht en wonderbaarlijk, toch zal het denkelijk met spanning door niet te groote kinderen gelezen worden. Prijs f0.075. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906