Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C. Logmans-Weltevrede

Vuile Annemie, druk 1, 102 blz.
gebonden, geïllustreerd met 8 zwart-wit tekeningen, geschikt voor jongens (en meisjes) vanaf 9 jaar. Prijs f 11,50.
Inhoud: "Vuile Annemie" is een niet al te propere alleenstaande vrouw met hond, poes, geit en eendje. Ze wordt nogal eens geplaagd door Caspar en zijn vrienden uit groep 7 van de christelijke basisschool. Veel verandert als Lange Leen met zijn vader in het dorp komt wonen. Niet alleen worden Caspar en zijn vriendjes door Leen en een groep kornuiten getreiterd, maar Leen gaat ook op het inbrekerspad. Nadat ook Anne-mie een keer is bestolen, worden Leen en zijn vader tenslotte gearresteerd. Intussen is Annemie steeds meer aan haar godvrezende moeder gaan denken. Ze zoekt ook wat meer contact en in haar huis wordt het ook wat frisser. Met Kerstfeest en Oud-en-Nieuw is Lange Leen de gast van Annemie. Samen zitten ze op Oudejaarsdag in de kerk.
Conclusie: Een verhaal waarin sommige passages wat vreemd zullen over komen (bijv. de muizen van p. 26), zeker voor kinderen die het platteland niet kennen. Dat geldt vooral voor de eerste hoofdstukken. Soms blijft de schrijfster wat vaag in haar beschrijvingen. Wat de compositie betreft, drie keer treedt de schrijfster laan het begin van de hoofdstukken 1, 3 en vooral 171 uit het verhaal en geeft een godsdienstige beschouwing, terwijl zij die elders wèl in het verhaal weet in te bouwen. Soms grenst zo'n beschouwing aan cynisme: "(...) kinderen van tegenwoordig zo op zichzelf gericht zijn. Ikke, ikke en de rest ... De kinderen van tegenwoordig? Nee, de óuders van tegenwoordig."
Eindoordeel: Aanbevolen/matig aanbevolen. Gouda C. de Pater en Pleunine de Pater
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1994

Open Boekbeoordeling.