Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Freule van Swanensteijn en haar vriendje, druk 1, 40 blz.
De kleine freule Clara van Swanensteijn is weeze en woont bij haar grootvader op een schoon riddergoed. Als klein kind geniet zij het jonge leven met haar negen-jarig vriendje Toni, het zoontje van den huisknecht. Deze wordt beschuldigd van diefstal van wijn. De schijn is tegen hem en hij wordt op staanden voet ontslagen. De kleine Clara gaat er eens op uit, om Toni weer te zoeken en wordt door hem en zijn speelmakkers gevonden. Tegelijkertijd is de onschuld van den vroegeren, vromen huisknecht aan het licht gekomen en de verdwaalde Clara wordt te zijnen huize gevonden. De getrouwe huisknecht wordt in zijn vorigen staat hersteld. Clara krijgt haar vriendje weer. De geschiedenis is onderhoudend verhaald, los en hier en daar met voorliefde voor de nieuwere wijze van zeggen. De freule is wel wat wijs voor een kind van zeven jaar; en dat de grootvader bij het ontmoeten van den veldwachter vragen zou, of deze zijn kleindochtertje, freule Clara, niet gezien heeft, komt ons onwaar schijnlijk voor. Ons dunkt, dat de heer Van Swanensteijn in deze gemoedsstemming dien titel wel achterwege gelaten heeft. De strekking van het eenvoudige kinderverhaal zal wezen, dat oprechtheid en vroomheid goede leidsvrouwen zijn voor jong en oud. Zonder opzettelijk vroom te zijn, gaat het verhaal van meet af naar dat doel. Duidelijk geeft het te verstaan, dat God de onschuld aan het licht doet treden en den schuldige geenszins onschuldig houdt. 't Is hier alles eenvoudig en natuurlijk. Ook taal en stijl zijn goed verzorgd. De naam der bekende Schrijfster is daar borg voor. De lezing van dit boekje zal aan de jonge lezers ongetwijfeld een aangenaam uurtje bereiden. Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.