Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Gelijkenissen en wonderen, druk 1, 10 blz.
Ook hier een viertal onderwerpen: 1. De wonderbare spijziging; 2. De barmhartige Samaritaan; 3. De verloren zoon; 4. Aan de zee van Tiberias. De geschiedenissen en gelijkenissen worden eenvoudig en kinderlijk verhaald. Bijna overal getrouw Bijbelsch; alleen Heere veelal vervangen door Heer. Eéne zeer hinderlijke afwijking van 't Bijbelverhaal komt voor in de gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan, waar van den Leviet wordt medegedeeld, dat hij medelijdender was dan de Priester (onder aan de bladz). Elk verhaal is zuiver weergegeven. Maar de getrokken slotsom is zeer sober. En als de Schrijfster zegt: "Alzoo neemt God zondaren aan, die berouw hebben", zegt zij niet eens, dat zulks alleen is vanwege Christus' verdienste. Alleen staat er, dat de Heiland dit ons heeft geleerd. Overigens voor de kleintjes zeker een aantrekkelijk boekje.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.