Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. Vermeer

Franse Jan, druk 1, 109 blz.
G.K.C.O. (cartonnen band), 14 t.d.t. (Bekroond door de Ned. Zondagsschool-vereeniging). „Franse Jan" is een zoontje van een Hugenoot, die met z'n moeder en zusje naar Holland is komen vluchten, in den tijd van Stadhouder Willem III. Hij wordt veel uitgescholden door andere jongens, vooral door Kees Blenk. Jan wil zich op hem wreken, maar krijgt de kans niet. Dan gaat Jan op een haringvisscher naar zee, bij schipper Kort. Hij maakt een hevigen storm door en daarna wordt het schip geënterd door een Duinkerker kaper. Maar Jan, die al zoo veel ellende en verdrietelijkheden op het haringschip doormaakte, verricht een heldendaad: en hij doet dat biddend: hij weet ongemerkt manden vóór het schip te binden; dit vermindert de vaart, en het kaperschip, dat vooruit zeilde, raakt uit het gezicht. De vier kapers op het haringschip worden overmand en .... ten slotte komt het schip behouden binnen. Daarna bewerkt Jan nog, dat ook Kees Blenks' vader zal worden uitgewisseld tegen de gevangen Duinkerkers! Dit is een historisch verhaal vol spanning. Onze grootere jongens zullen er zeer van genieten en meteen hun geschiedkundige kennis kunnen op-frisschen en verhelderen. Het boek is met veel talent geschreven, inzonderheid wat betreft het gedachtenleven van knapen. Die eerste tijd op zee, ver van Moeder en het veilige thuis, is eenvoudig en waar geteekend. God is een Helper in nood, en God geeft wijsheid en kracht, waar die noodig zijn. Op ongekunstelde wijze komt dit telkens naar voren. Jammer, dat van den Heiland van berouwvolle zondaren zoo weinig wordt vernomen. Overigens is het een Christelijk boek, dat we wel aanbevelen kunnen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

C. Vermeer

Franse Jan, druk 1, 109 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; Vad. geschiedenis.
Korte inhoud: Het verhaal speelt in den tijd van Stadhouder-Koning Willem III. Fransche Jan is met zijn ouders tengevolge van het Edict van Nantes (1685) hier in Holland gekomen. Zijn moeder is spoedig weduwe en de eerst zoo welgestelde familie moet zich in Holland een bestaan zien te verwerven met een eenvoudig manufacturenwinkeltje. Op 't onverwachts komt Jan voor één reis op zee bij schipper De Kort. Hier toont hij zich een flinke jongen. Door zijn kordaat optreden redt hij de gansche bemanning uit de handen der Duinkerker kapers. En meer! Enkele Duinkerker kapers worden nu uitgewisseld tegen Hollandsche gevangenen. Zoo komt ook de vader van Kees Blent uit Duinkerken terug. Bij de moeder van Fransche Jan merken we op een vast vertrouwen op den Heere en zij wordt niet beschaamd. Algemeene op- of aanmerkingen: Een vlot-lezend boek en een boek met goede strekking. Het boek is met veel talent geschreven. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
C. Vermeer

Franse Jan, druk 2, 108 blz.
G.K.C.O. (cartonnen band), 14 t.d.t. (Bekroond door de Ned. Zondagsschool-vereeniging). „Franse Jan" is een zoontje van een Hugenoot, die met z'n moeder en zusje naar Holland is komen vluchten, in den tijd van Stadhouder Willem III. Hij wordt veel uitgescholden door andere jongens, vooral door Kees Blenk. Jan wil zich op hem wreken, maar krijgt de kans niet. Dan gaat Jan op een haringvisscher naar zee, bij schipper Kort. Hij maakt een hevigen storm door en daarna wordt het schip geënterd door een Duinkerker kaper. Maar Jan, die al zoo veel ellende en verdrietelijkheden op het haringschip doormaakte, verricht een heldendaad: en hij doet dat biddend: hij weet ongemerkt manden vetór het schip te binden; dit vermindert de vaart, en het kaperschip, dat vooruit zeilde, raakt uit het gezicht. De vier kapers op het haringschip worden overmand en .... ten slotte komt het schip behouden binnen. Daarna bewerkt Jan nog, dat ook Kees Blenks' vader zal worden uitgewisseld tegen de gevangen Duinkerkers. Dit is een historisch verhaal vol spanning. Onze grootere jongens zullen er zeer van genieten en meteen hun geschiedkundige kennis kunnen opfrisschen en verhelderen. Het boek is met veel talent geschreven, inzonderheid wat betreft het gedachtenleven van knapen. Die eerste tijd op zee, ver van Moeder en het veilige thuis, is eenvoudig en waar geteekend. God is een Helper in nood, en God geeft wijsheid en kracht, waar die noodig zijn. Op ongekunstelde wijze komt dit telkens naar voren. Jammer, dat van den Heiland van berouwvolle zondaren zoo weinig wordt vernomen. Overigens is het een Christelijk boek, dat we wel aanbevelen kunnen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940