Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan van Groningen

Frits, druk 1, 65 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Frits Hofman is een Groninger arbeidersjongen, die goed leeren kan. Zijn Vader werkt bij boer Hania, die, als Frits van school af is, hem op de boerderij wil nemen. Maar God leidt alles anders. Frits bemerkt op zekeren dag dat er een veulen van boer Hania in de sloot zit. Later hoort hij hoe twee dieven afspreken 's nachts bij Hania in te breken. Frits deelt hun plan mee aan z'n Vader en nu worden maatregelen genomen ze te pakken. Nog dienzelfden nacht worden beiden ingerekend. Hoewel Hania eerst niets wilde weten Frits te laten studeeren, is zoowel het gesprek van den Meester en deze voorvallen middel, dat de boer zich gewonnen geeft en uit dankbaarheid den leergierigen jongen voorthelpt. Tevens wordt aan Frits een mooie nieuwe fiets geschonken. Algemeene op- of aanmerkingen: Een bijzonder mooi jongensboek. Als uit het leven gegrepen. De gedachte, als zou dit boekje pasklaar zijn gemaakt, is ongegrond. Het is echt een verhaal met een nuchteren kijk op de dingen. De godsdienstige strekking is niet overwegend, maar toch treedt ze gedurig naar voren. Frits bad in stilte om zijn hartewensch in vervulling te mogen zien gaan.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Jan van Groningen

Frits, druk 2, 65 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Frits Hofman is een Groninger arbeidersjongen, die goed leeren kan. Zijn vader werkt bij boer Hania, die, als Frits van school af is, hem op de boerderij wil nemen. Maar God leidt alles anders. Frits bemerkt op zekeren dag, dat er een veulen van boer Hania in de sloot zit. Later hoort hij hoe twee dieven afspreken 's nachts bij Hania in te breken. Frits deelt hun plan mee aan zijn vader en nu worden maatregelen genomen ze te pakken. Nog dienzelfden nacht worden beiden ingerekend. Hoewel Hania eerst niets wilde weten Frits te laten studeeren, is zoowel het gesprek van den Meester en deze voorvallen middel, dat de boer zich gewonnen geeft en uit dankbaarheid der leergierigen jongen voorthelpt. Tevens wordt aan Frits een mooie nieuwe fiets geschonken. Algemeene op- of aanmerkingen: Een bijzonder mooi jongensboek. Als uit het leven gegrepen. De gedachte, als zou dit boekje pasklaar zijn gemaakt, is ongegrond. Het is echt een verhaal met een nuchteren kijk op de dingen. De godsdienstige strekking is niet overwegend, maar toch treedt ze gedurig naar voren. Frits bad in stilte om zijn hartewensch in vervulling te mogen zien gaan.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
Jan van Groningen

Frits, druk 3, 60 blz.
G.K.C.B. 7 t.d.t. Frits Hofman, de oudste zoon van den arbeider van boer Hania, is een tenger ventje met een goed verstand. Zijn ouders zouden hem wel willen laten leeren en hij zelf wil dat zelfs heel graag; maar boer Hania wil in hem een goedkoope werkkracht hebben. Frits bewijst den boer tot tweemaal toe een grooten dienst. Vrouw Hania wijst nu haar man op den plicht der dankbaarheid; de meester komt ook eens praten; en het einde is, dat de jongen op kosten van den boer mag leeren en de vader enkele guldens opslag krijgt. De Heere neigt de harten; zoo wordt het ook gezien in het arbeidersgezin. 't Is een verhaal uit Groningerland, waar soms, gelouterd en geadeld door het geloof, de rijke boer en de arme arbeider elkaar de hand reiken, elkaar steunen, voor elkaars belangen opkomen en in eenigheid des geloofs met elkaar leven. De auteur heeft in juiste bewoordingen, in levendigen stijl, maar onopgesmukt, het leven geteekend, de toestanden en verhoudingen in Noord-Groningen; hij geeft zelfs een heel gedeelte in Groninger dialect, wat ons intusschen een bezwaar lijkt voor aanschaffing in streken, waar het Groningsch niet wordt verstaan. De beteekenis van het Christelijk gezin, van het eenvoudig kindergebed, van het geloof in betrekking tot crisisnood en slechte sociale toestanden, komt goed uit. We veroorloven ons echter de opmerking, dat dit verhaal van een zekere zoetelijkheid niet vrij is. Frits is erg braaf, zijn ouders ook. Meester en schoolopziener hebben daar ook wat van, evenals de boerenvrouw. De gemaakte opmerkingen verhinderen ons evenwel niet, dat we deze Groningsche geschiedenis, vooral voor leerlingen van het platteland, aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941

Jan van Groningen

Frits, druk 4, 60 blz.
Prijs f 0,60; slappe omslag; geïll.; jongensboek, 8-12 jaar.
Inhoud: Frans Hofman is Groninger arbeidsjongen, die goed leren kan. Zijn vader werkt bij boer Hania, die, als Frits van school af is, hem op de boerderij wil nemen. Maar God leidt alles anders. Frits bemerkt op zekere dag dat er een veulen van boer Hania in de sloot zit. Later hoort hij hoe twee dieven afspreken 's nachts bij Hania in te breken. Frits deelt hun plan mee aan zijn vader en nu worden maatregelen genomen om ze te pakken. Nog diezelfde nacht worden beiden ingerekend. Hoewel Hania eerst niets wilde weten om Frits te laten studeren, is zowel het gesprek van de meester en deze voorvallen middel, dat de boer zich gewonnen geeft. Strekking: Een bijzonder mooi jongensboek. Als uit het leven gegrepen. De gedachte, als zou dit boekje pasklaar zijn gemaakt, is ongegrond. Het is echt een verhaal met een nuchtere kijk op de dingen. De godsdienstige strekking is niet overwegend, maar toch treedt ze gedurig naar voren. Frits bad in stilte om zijn hartewens in vervulling te mogen zien gaan.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.