Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Schoute

En toch werd het feest, druk 1, 27 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Opa Verijzer kan in zijn woonwagen geen Kerstfeest vieren, nu zijn dochter met haar man en hun lamme zoontje bij de watersnood zijn verdronken. Het mooie wagentje, dat opa voor zijn gebrekkige kleinzoontje had gemaakt, staat nu doelloos. Maar als de ongelukkige Rien, die in het bos is verdwaald, hij is ook lam, het wagentje krijgt, kan opa toch weer Kerstfeest vieren. Strekking: Ons eigen leed wordt minder, als we het leed van anderen verzachten. Zelfs als we wensen maar dood te zijn, doet God ons wel eens zien, dat anderen ons nog nodig hebben en door hun geluk ook ons gelukkig maken.
Conclusie: Een vriendelijk, prettig aandoend verhaaltje. Het vertelt op aanvaardbare wijze in een christelijke toon, zonder te preken.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
J. Schoute

En toch werd het feest, druk 1, 27 blz.
En toch werd het feest, door J. Schoute, is een onderwijzend verhaal, hoe God de Here altijd voor de mensen blijft zorgen. Dit ervaart Rien, een jongen die niet lopen kan. De dag voor Kerstmis trekt hij tegen moeders wil met vriendjes het bos in, in een slee. Ze verdwalen, komen bij Opa Verfijzer terecht. Opa's kleinkind is in Zeeland omgekomen. Diens invalide-wagentje krijgt Rien nu. Het wordt een blijvende vriendschap tussen Opa en Rien.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.