Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Geuzenpioniers, druk 3, 309 blz.
prijs gebonden f 7,50.
Inhoud: Het verhaal geeft ons een beeld van de strijd tegen Spanje en tevens de tegenstellingen Rome-Reformatie in het voorspel van de 80-jarige oorlog. Reyer Gillisse in de stad Gorinchem gaat tot de Reformatie over. Met Hedwig van den Hoevel, die zijn vrouw wordt, vlucht hij uit de stad. De komst van Alva brengt grote spanning onder de "ketters". Rutgersz en Maeseyck gaan de weg naar het schavot. Strekking: Strijd om het geloof brengt grote moeilijkheden in de Merwestad. Het geloof wordt op de proef gesteld, maar zelfs andersdenkenden zijn vol afkeer van al de gruwelijke dingen, die door de Spaansgezinden en Rooms-Katholieken bedreven worden.
Conclusie: Jammer, dat door het gebruik van allerlei verouderde woorden dit boek voor kinderen moeilijk te lezen zal zijn. Ook het gebruik van het woord "Heer" is jammer. Verder geeft het boek ons een goed beeld van deze tijd.
Eindoordeel: aanbevolen (13 jaar en ouder).
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Geuzenpioniers, druk 3, 309 blz.
prijs gebonden f 7,50; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Het verhaal van 't verzet tegen de Spaanse overheersing en de vervolging van de ketters in 't begin van de 80-jarige oorlog, geconcentreerd in en om de stad Gorcum en de bewoners daarvan. Verzet niet alleen van volgelingen van de onije leere", maar ook van trouwe aanhangers van de leer van de moederkerk, de rooms-katholieke kerk. Het geheel doorweven met de romance tussen Reyer Gielese, zoon van trouwe rooms-katholieken en Hedwig, de dochter van de oud-burgemeester.
Inhoud: Het boek kan een historische roman heten, geschreven in een taal, niet van onze tijd. Deze taal, maar meer nog de beschrijving van oorlogsdaden en ruw geweld, maken het boek ongeschikt voor uitdeling op onze Zondagsscholen. Vanuit onze waardering voor de strijd van onze vaderen meen ik dat wij onze kinderen op andere wijze moeten voorlichten omtrent deze tijd. Ik geloof niet, dat 12-14-jarige jongens een boek als dit zullen uitlozen. Misschien een enkeling?
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.